Lars Møller (S), formand for Voksen- og Plejeudvalget.

Lars Møller (S), formand for Voksen- og Plejeudvalget.

Udvalgsformanden om §18-midlerne:

“En passende balance”

Lars Møller, formand for Voksen og Plejeudvalget i Norddjurs, mener ikke, der er grund til at gøre et større nummer ud af fordelingen af §18-midlerne

Af
Anette Bonde

Lars Møller, formand for Voksen- og Plejeudvalget, mener ikke, at der er grund til de helt store armbevægelser over kommunens anvendelse af §18-midlerne.
“Når vi ser på de midler, vi har sat af i budgettet til frivilligt socialt arbejde i de senere år, synes jeg at der har været nogenlunde passende balance mellem antallet af indkomne ansøgninger og de afsatte budgetbeløb. Både når man ser på de ansøgte beløb og ansøgningernes kvalitet. Men det er selvfølgelig en problemstilling, som jeg og udvalget er meget opmærksomme på. Jeg noterer mig da også, at Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald stort set har modtaget støtte svarende til de ansøgte beløb.”
Læs også: Ældre Sagen: Flere penge til frivillige
Han tilføjer, at den mio. kommunen får til §18-midler, indgår i det samlede bloktilskud, som Norddjurs Kommune får fra staten. Der er derfor ingen bindinger på beløbet.
“Og vi er ikke forpligtet på nogen måde til at anvende det til §18-formål. Det resterende beløb går til at medfinansiere alle de andre aktiviteter og serviceydelser, som vi gerne vil have. Så hvis der skal afsættes yderligere midler til frivilligt socialt arbejde, så vil det som udgangspunkt være ud fra en prioritering, hvor der tilsvarende skal reduceres et andet sted.”
Læs også: Ældre Sagen: §18-midlerne er steget fra 550.000 til 750.000 kroner de sidste to år

Publiceret 13 January 2016 19:00