Niels Broni går på pension efter mere end 25 års tro tjeneste, når IF Midtdjurs Håndbold afholder generalforsamling i næste måned. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Niels Broni går på pension efter mere end 25 års tro tjeneste, når IF Midtdjurs Håndbold afholder generalforsamling i næste måned. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Foreningsliv:

IFM-mand takker af efter mere end 25 år i front

Håndboldafdelingens kasserer, Niels Broni, har snart lavet sit sidste regnskab

Af
Af Lars Norman Thomsen

IF Midtdjurs Håndbold tager afsked med en markant skikkelse, når håndboldafdelingen i næste måned, 24. februar, afholder generalforsamling i Midtdjurshallens cafeteria.

Niels Broni, nuværende kasserer, siger farvel til foreningsarbejde efter 25 år, hvor han har varetaget flere både folkevalgte poster og arbejdsmæssige opgaver i IF Midtdjurs - blandt andet håndboldformand, kasserer og medlem af forretningsudvalget i hovedafdelingen, bestyrer i Midtdjurshallens cafeteria, plus diverse træner- og lederjobs.

Hertil kommer, at Niels Broni i mange år har været aktiv i lokalpolitik på det organisatoriske plan for Socialdemokratiet.

“Niels Broni har om nogen arbejdet benhårdt for at fastholde IFM Håndbold på banen i mere end 25 år. Hans overgang til en velfortjent pensionisttilværelse vil blive fejret ved en reception i hallens cafeteria 27. februar,” siger håndboldformand Dan E. Föh.

Sidste formandsår

Dan E. Föh er ikke selv på valg på årets generalforsamling, men han bebuder allerede, at han kun tager et år mere på formandsposten og gerne giver den videre allerede nu, hvis der står en klar i kulissen som brænder for at afløse ham.

“Der skal yngre kræfter til,” siger Dan E. Föh, 71.
“Eksempelvis er det svært for mig at finde folk til at hjælpe, idet de fleste jeg kender, er på alder med mig selv, og der skal også af andre årsager yngre folk til,” tilføjer han uden at ville uddybe nærmere.

Markedsføring nødvendigt

På mange måder bliver 2016 et skelsår for IFM Håndbold.

Medlemsmæssigt er håndboldafdelingen inde i en fornuftig gænge både på ungdoms- og seniorsiden, selv om klubben ikke repræsenteret i de ældste ungdomsårgange: U18 og U16 hos både piger og drenge, og tillige U14 hos pigerne.

“Det er vigtigt at fastholde aktiviteterne omkring det at skaffe flere medlemmer. Jeg tror ikke på, vi får flere medlemmer blot ved at være til stede i Midtdjurshallen. Vi skal være aktive,” siger Dan E. Föh.
For at gøde jordbunden for endnu mere interesse for håndbolden lokalt, inviterer IFM Håndbold 26. januar til træningskamp mellem herre-ligaklubberne BSV og Skanderborg HK.
"For at vise vores egne medlemmer og nye ansigter hvad seriøs træning fra de yngste år og frem kan føre til," siger håndboldformanden.
Musikken og speakningen leveres af Poul Erik Jensen fra Grenaa, der er kendt fra blandt andet VM i Håndbold i Herning.

Farvel til cafeteriaet

Efter alt at dømme bliver 2016 også året, hvor håndboldafdelingen skal se sig om efter nye indtægtsmuligheder, fordi håndbolden med stor sandsynlighed må sige farvel til driften af Midtdjurshallens cafeteria, som håndbolden ellers har haft ansvaret for i en lang årrække og tjent helt nødvendige penge på for at få indtægter og udgifter til at hænge sammen.

Det sker, fordi planerne om at bygge en ny multihal og et nyt cafeteria til foreningens klubhus er langt fremme, og hallens cafeteria skal lukke, mens byggeriet pågår.

“Vi skal finde os tilrette i nye rammer, hvor hallens cafeteria ikke længere indgår som en driftsenhed i håndboldafdelingen. Derfor skal vi passe på vores økonomi, og under en eller anden form se os om efter andre indtægter. Det kan for eksempel ske ved at øge medlemstallet, men også andre tiltag er nødvendige, ellers kan en kontingentforhøjelse komme på tale,” siger Dan. E. Föh.

“Vi er i håndboldbestyrelsen nødt til at tage vores forholdsregler, selv om der fortsat er mange sten på vejen, som skal ryddes væk i forhold til byggeriet, som jeg ser det,” understreger han.

Publiceret 13 January 2016 11:49