Orla Lund, formand for Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald, er formand for en forening med et stigende medlemstal, et stigende antal aktiviteter og et stigende antal frivillige.

Orla Lund, formand for Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald, er formand for en forening med et stigende medlemstal, et stigende antal aktiviteter og et stigende antal frivillige.

Ældre Sagen:

Flere penge til frivillige

Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald har mange frivillige og dermed en del udgifter

Af
Anette Bonde

Orla Lund, formand for Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald, har flere gange bebrejdet Norddjurs Kommune for at tilbageholde nogle af de §18-midler, kommunen får fra staten til støtte af frivilligt arbejde. Således også i hans tilbageblik over 2015.
Norddjurs Kommune modtog sidste år omkring 1 mio. kroner. Heraf fik Frivilligrådet cirka 750.000 til fordeling mellem de forskellige ansøgere. Det er patientforeninger, pensionistforeninger, Ældre Sagen, Natteravnene, Børns Vilkår og mange flere.

Flere aktiviteter

I 2014 havde Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald udgifter for knap 90.000 kroner. Komitéen søgte om godt 80.000 kroner, og fik 74.000.
Selv om der til stadighed kommer flere medlemmer og derfor også flere kontingentbetalinger, oplever lokalafdelingen alligevel et fald i kassebeholdningen. Det er delvis begrundet i, at Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald har sat flere tjenester i gang.
“Det er ikke alle, der er udgiftskrævende for os, men vil dog betyde et lidt større behov for §18 midler i 2016. Hvis vi beskæres mere end det hidtil har været tilfældet, kan konsekvensen blive, at vi må neddrosle nogle af de tjenester, der især belaster os økonomisk,” siger Orla Lund.
Læs også: Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald: Fremgang både i medlemstal og antal frivillige
Han pointerer, at Ældre Sagens indsats er til gavn for svage ældre.
“Det er naturligvis svært at måle, men vi får da tilkendegivelser fra pårørende, ældreplejens medarbejdere og politikere, at vor indsats har stor betydning. Derfor mener vi også, at det må være i kommunens interesse, at vi får de §18 midler, der er nødvendige for at videreføre vor frivillige sociale indsats.”

Udgifter til transport

Pengene bruges først og fremmest til refusion af de frivilliges udgifter til transport. Det gælder besøgsvenner, vågetjenesten, erindringscafe, ledsageordning og PC-hjælpere samt til frivillige, der deltager i kurser under Ældre Sagen. Desuden får opringere i telefonstjernen et fast årligt beløb til hjælp til telefonregningen. Dertil kommer huslejer, mødevirksomhed, administration og erkendtligheder til frivillige.
“Vi peger på, at vi skal have dækket de udgifter, vi har. Vi har jo kun to indtægter, nemlig §18-midlerne og vores kontingenter,” siger Orla Lund.
Læs også: Stor frivillig indsats i Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald

Publiceret 13 January 2016 15:00