Ældre Sagen:

§18-midlerne er steget fra 550.000 til 750.000 kroner de sidste to år

Kommunen har bevilget 100.000 ekstra til §18-midler begge de to foregående år

Af
Anette Bonde

Formand for Frivilligrådet Hans Stagstrup Kristensen oplyser, at rådet i hvert af de seneste to år har fået cirka 100.000 kroner mere end det foregående år. Det vil sige, at der for to år siden kun var cirka 550.000 kroner at gøre godt med, mens der i 2015 var cirka 750.000.

Uenighed om fordelingen

Der har været ansøgninger svarende til et beløb på 1,7 mio. i 2015 og det har affødt en del diskussioner i Frivilligrådet. Det endte da også med, at Orla Lund, formand for Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald, der ellers var medlem af rådet, gik ud. Det skete i forbindelse med, at man ikke kunne blive enige om, hvordan de sidste 100.000 kroner skulle fordeles. Det blev derfor forvaltningen, der gjorde arbejdet færdigt.
“Det var jeg meget utilfreds med, når nu vi havde kompetencen og også havde foreninger, der gerne ville have pengene,” siger Hans Stagstrup Kristensen.
Læs også: Ældre Sagen: Flere penge til frivillige

Holder hus med pengene

I starten af bevillingsperioden kan det være en kunst at forudse, hvor meget og hvem, der skal have pengene.
“Derfor holder vi os lidt tilbage, så vi ikke bruger pengene alt for tidligt.”
Hans Stagstrup Kristensen oplyser, at der således ligger en forpligtelse til at holde 5 procent af pengene tilbage til slutningen af perioden, så der er noget at dele ud af, hvis en forening skulle få akut behov for penge.

Publiceret 13 January 2016 17:00