Socialdemokratiet med gruppeformand Ole Bollesen, tidligere historielærer på Rønde Gymnasium, i spidsen kan blive afgørende for, om forsøget med konfirmationsforberedelse som en del af skolernes understøttende undervisning får flertal i byrådet. Foto: Gerda E. Christophersen

Socialdemokratiet med gruppeformand Ole Bollesen, tidligere historielærer på Rønde Gymnasium, i spidsen kan blive afgørende for, om forsøget med konfirmationsforberedelse som en del af skolernes understøttende undervisning får flertal i byrådet. Foto: Gerda E. Christophersen

Forsøg:

Venstrefløjens apostle vil diskutere konfirmationsforberedelse i byrådssalen

SFs Helle Røge og Enhedslistens Jesper Yde Knudsen benyttede standsningsretten i kommunestyrelseslovens § 23 til at få forsøget om konfirmationsforberedelse som en del af den understøttende undervisning i folkeskolerne diskuteret i byrådssalen

Af
Af Lars Norman Thomsen

?Syddjurs Kommune har efter to omgange fået Undervisningsministeriets blåstempling til at deltage i forsøget med at lade konfirmationsforberedelse i 7. og 8. klasse indgå med to timer om ugen som en del af den såkaldt understøttende undervisning.

Det har været et stort ønske fra præsterne i Syddjurs Provsti at få flyttet timerne til konfirmationsforberedelse fra sidst på dagen efter skoletid, hvor de unge er udkørte i hoveder og kroppe, til et tidspunkt, hvor paratheden er lidt større.
Læs også: 
Konfirmationsforberedelse:JA fra ministeren til Syddjurs
Konfirmandforberedelse: Syddjurs har fået en forhåndstilkendegivelse
Konfirmandforberedelse: Kortere skoledage til konfirmander i Syddjurs?
Debat Norddjurs: Ja, til konfirmationsforberedelse i skoletiden som en mulighed
Debat: Konfirmationsforberedelse - hvad sker der lige Norddjurs politikere?
Konfirmandundervisning: Den enkelte skole i Norddjurs bestemmer selv
Konfirmation: Har Venstre i Norddjurs mistet grundlæggende værdier?
Debat Norddjurs: Konfirmationsforberedelse - V, I, S og SF for topstyring og ensretning

Politisk uenighed

Af tidsmæssige årsager har det ikke været muligt at få sagen på den politiske dagsorden, inden ansøgningen blev ekspederet til Undervisningsministeriet.

Derfor kom der først for alvor politisk bevågenhed om temaet på årets første møde i Udvalget for Familie og Institutioner, hvor formand Per Zeidler (I) hele tiden har været positiv stemt for at placere konfirmationsforberedelse som en del af den understøttende undervisning forudsat, at der var opbakning til det på de enkelte skoler, der har udskolingsklasser.

Men venstrefløjens to repræsentanter i udvalget, næstformand Jesper Yde Knudsen (Ø) og Helle Røge (SF), har tidligere overfor Lokalavisen givet udtryk for, at de ikke mener, at konfirmationsforberedelse og understøttende undervisning går hånd-i-hånd.

Begge ser konfirmationsforberedelse mere som forkyndelse end decideret undervisning.

Men principielt har begge også tilkendegivet, at de mener, at den slags spørgsmål som udgangspunkt bør afgøres i den enkelte skolebestyrelse.

Brugte standsningsretten

På udvalgsmødet sagde et flertal i udvalget bestående af Per Zeidler (I), Ole Bjerregaard (V) og Jørgen Brøgger (C) ja til, at Syddjurs Kommune deltager i forsøget i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 og 2018/19 på de skoler, der har en overbygning.

Så havde den pot egentlig været ude, hvis ikke det var fordi, at Helle Røge og Jesper Yde Knudsen gik så hårdt til biddet, at de simpelthen benyttede sig af standsningsretten i kommunestyrelseslovens § 23.
Den siger, at et medlem af et stående udvalg i en kommune kan bede om at få en sag sat på byrådets dagsorden.

Offentlig holmgang

Derfor kommer der nu en holmgang om konfirmationsforberedelse på det kommende byrådsmøde, hvor det må formodes, at Venstres 7 mandater, Liberal Alliances 2 og den enlige Konservative stemmer for, mens SFs fem og Enhedslistens Jesper Yde Knudsen stemmer nej til at deltage i forsøget.
Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og løsgænger Anette Quist Busk er ikke repræsenteret i FI-udvalget, så deres stemmer bliver afgørende.
Dansk Folkepartis to mandater vil klart sige ja til forsøget, og det samme vil Anette Quist Busk uden tvivl, så derfor bliver Socialdemokratiets seks mandater reelt tungen på vægtskålen.

Kommunestyrelseslovens § 23

”Ethvert medlem af et udvalg kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet til beslutningsprotokollen at erklære, at han ønsker sagen indbragt til afgørelse af byrådet. Dette gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.”

Publiceret 12 January 2016 14:45