Kasper Bjerregaard (V)

Kasper Bjerregaard (V)

Debat Norddjurs:

Norddjurs er under den kritiske grænse

Af Kasper Bjerregaard (V), Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"I en artikel i Lokalavisen gives et overblik over de økonomiske forhold, der hersker i Djurslands kommuner. Overskriften er positiv – Djursland er ikke under den kritiske grænse -, men tallene dækker over lidt mere dystre udsigter i Norddjurs kommune.
Læs også:  Likviditet: Djurslands kommuner er ikke under den kritiske grænse
Kommunalbestyrelsen modtager løbende en oversigt over kommunens kassebeholdning. Af den seneste fremgår det, at det faktisk ser kritisk ud. 
Det er ganske rigtigt – som Lokalavisen skriver – at kassebeholdningen umiddelbart ser fin ud. Vi har ca. 190 mio. kr. i den daglige kassebeholdning og kan således svare enhver sit. 
Problemet er blot, at kassebeholdningen også dækker ”andres” penge – penge der er disponeret, men som kommunen har til låns. 
I øjeblikket ligger der ca. 215 mio. kr. i kommunekassen, der er ”andres” penge. 
Den opmærksomme læser kan straks se, at det tal er større. 
Fraregner man således ”andres” penge har vi ikke 190 mio. kr. i kassen, men derimod minus 25 mio. kr. 
Kommunen fattes således allerede nu reelt penge og hvis vi kigger lidt ud i fremtiden ser det ikke for lyst ud. 
Norddjurs kommune har vedtaget et budget - som Venstre ikke er en del af – hvor man ved hjælp af øgede lån, en skattestigning og udskudte anlægsinvesteringer på overfladen får økonomien til at hænge sammen. 
Men budgettet indeholder ubetalte regninger, der skal betales i de kommende år og indeholder store usikkerheder om de fremtidige indtægter. 
Sammenholder man det med, at Norddjurs kommune har en gæld på ca. 1 mia eller 26.000 kr. pr. indbygger, som det fremgår af Lokalavisens artikel, ja så er der masser af udfordringer de kommende år." 

Publiceret 10 January 2016 21:45