Likviditet:

Djurslands kommuner er ikke under den kritiske grænse

Norddjurs og Syddjurs Kommuner lever begge op til Indenrigsministeriets anbefalinger om at have en opsparing på minimum 2,9 procent af de samlede udgifter til drift og anlæg

Af
Af Lars Norman Thomsen

Altinget.dk har kigget på et regneark fra Indenrigsministeriet, der belyser udviklingen i likviditet og gæld i landets 98 kommuner.
Opgørelsen viser, at der ved udgangen af 2015 kun var 13 kommuner, der lå under grænsen, som Indenrigsministeriet selv mener er kritisk for en kommunes likviditet.
Ministeriet har angivet en tommelfingerregel, der siger, at en kommune mindst bør have en opsparing på 2,9 procent af de samlede udgifter til drift og anlæg. I runde tal er det cirka 3.000 kroner per indbygger.

Syddjurs oven vande

Syddjurs Kommune er den af de 11 kommuner i det såkaldte Business Region Aarhus-samarbejde, der har den laveste likviditet pr. indbygger med Indenrigsministeriets tal for likviditet opgjort efter den såkaldte kassekreditregel.

Efter denne regel skal en kommunes gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder være positiv. Der må så at sige ikke være overtræk på kommunens bankkonto.

Syddjurs Kommune har cirka 3.680 kroner at slå til søren med pr. indbygger, Norddjurs har til sammenligning på femtepladsen cirka 5.530 kroner pr. indbygger.

Landsgennemsnittet lå på cirka 6.400 kroner pr. indbygger.

Likviditet contra gæld

Et er evnen til at købe nyt og betale regninger, noget er andet er kommunernes gæld. Det vender op og ned på tingene.

Blandt Bussiness Region Aarhus kommunerne havde Norddjurs Kommune, på en 10. plads, den næsthøjeste gæld pr. indbygger ved indgangen til 2015, cirka 26.250 kroner, mens Syddjurs på fjerdepladsen havde cirka 12.940 kroner i langfristet gæld pr. indbygger.
Landsgennemsnittet lød på 15.215 kroner pr. indbygger.

Altinget.dk citerer Bo Panduro, projektchef ved Kora - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, at det bedste nøgletal til at belyse en kommunes økonomiske situation er den finansielle egenkapital, der udtrykker kommunens aktuelle formue og gæld på såvel den korte som den lange bane. Nøgletallet kan derfor bruges som et mål for økonomiens sundhedstilstand.

Ifølge Panduro har kommunernes finansielle egenkapital de senere år stabiliseret sig på et niveau, der ligger lavere end i begyndelsen af 00'erne og 90'erne.

Panduros konklusion til Altinget.dk for kommunerne under et lyder: ”Hvis man ser kassebeholdningen, som når man har svaret enhver sit, så kan man ikke sige, at kasserne bugner.”

Fakta: Kommunernes i Business Region Aarhus:

1) Likviditet i kr.* - 2) Langfristet gæld 1/1 2015 i kr. per indbygger
Syddjurs: 3.679 - 12.936
Hedensted:  4.004 -  11.275
Randers:  4.036 - 18.131
Aarhus: 4.990 - 13.852
Horsens: 5.160 - 19.500
Favrskov 5.488 10.462
Norddjurs:  5.529 - 26.246
Samsø:  5.648 - 113.941
Skanderborg: 7.543 - 14.670
Odder: 7.049 - 9.344
Silkeborg: 9.839 - 7.977
Gennemsnit: 6.386 - 15.215
(hele landet)
* Likviditet opgjort efter kassekreditreglen for 3. kvartal 2015
Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

Publiceret 10 January 2016 13:49