Udviklingsplanen for Trustrup-Lyngby kom rundt i postkasserne i går 9. januar.

Udviklingsplanen for Trustrup-Lyngby kom rundt i postkasserne i går 9. januar.

Fremtid:

Trustrup-Lyngby har en plan

Udviklingsplan for Trustrup-Lyngby lavet af borgerne selv

Af
Anette Bonde

Bedre forhold for sportsaktiviteter med blandt andet tennisbaner, skaterbane, MTB-spor i menighedsskoven, forbedret halområde ved Toubro, markedsdage, ølbryggerlaug, borgerforeningerne i Lyngby og Trustrup lægges sammen, bogklub, læseklub, strikkeklub, en hundeskov.
Aktive borgere i Lyngby og Trustrup har været i fremtidsværkstedet sammen med Norddjurs kommune, og nu er en plan blevet uddelt til folks postkasser. Lørdag 9. januar var 9. klasse-elever fra Kattegatskolen i Grenaa rundt med “Udviklingsplan for Trustup-Lyngby 2015”. Til gengæld får de et supplement til deres kommende klassetur til København.

Borgernes bidrag og vinkel

Lyngby og Trustrup er blevet udpeget af Norddjurs Kommune til at være i fokus i et sådant projekt.
“Vi har igangsat denne udviklingsplan for Trustrup-Lyngby, fordi vi gerne vil have borgernes vinkel og bidrag til deres lokalområdes udvikling” skriver borgmester Jan Petersen og formand for kultur- og udviklingsudvalget Else Søjmark i indledningen.
Borgerne selv har formuleret følgende:
“Trustrup-Lyngby skal i fremtiden opleves som letbanestrækningens mest attraktive landsbyområde for bosætning gennem fællesskab og aktivitetsmuligheder for alle.”
For at opfylde denne vision indeholder planen en række ideer inden for fire temaer. Ud over dem, der omtales i indledningen, er der forslag, der går på de fysiske omgivelser, på de overordnede strategiske forhold og på modtagelse af tilflyttere og PR/kommunikation.
Et eksempel på et konkret tiltag er i øvrigt, at Trustrup Lyngby Vand- og Varmeværk vil opføre en solvarmepark i Trustrup. Dette vil gøre området til både det billigste og grønneste stop på letbanestrækningen.

Publiceret 10 January 2016 09:00