Arkivfoto

Arkivfoto

Debat Norddjurs:

Udlicitering - har Dansk Byggeri regnet rigtigt?

Af Niels Basballe (A), Norddjurs Kommunalbestyrelse - medlem af Miljø- og teknikudvalget:

"Dansk Byggeri er netop udkommet med deres "årlige" konklusion om udliciteringsmulighederne for Norddjurs Kommune. 
Læs også:  Udlicitering: Fortsat potentiale i Norddjurs - og endnu mere i Syddjurs
De har i en "frisk nytårsanalyse" regnet sig frem til at Norddjurs Kommune kan spare yderligere 14,3 mio. kroner ved udbud på offentlige opgaver på de ikke bløde velfærdsområder. Dvs. på Vej og Parks opgaver indenfor de tekniske områder såsom, snerydning, græsslåning eller pedelarbejde som de skriver. 
Med sin udliciteringskvote på 56,8 procent (ifølge Dansk Byggeri) ligger Norddjurs 3. højest af de udvalgte 24 yderkommuner som indgår i deres udregning. Dette må siges at være ganske pænt. 
Men jeg tillader mig alligevel at stille spørgsmålstegn ved deres udregning, om den er fyldestgørende ifht. den reelle udregning. Der er flere faktorer som Dansk Byggeri ikke tager højde for, blandt andet når opgaver ikke udføres korrekt, eller ligefrem skal omgøres. Den udgift tilfalder kommunen. 
Hele Vej og Park området har lige gennemgået en årelang analyse-undersøgelse (Niras) som er endt ud i den konklusion, at der ikke er mere potientielt udliciteringsbehov. Vej og Park er en veltrimmet afdeling, som løbende udbyder opgaver, hvor det kan betale sig. Hvis en enkelt opgave kan udføres af en lokal entreprenør udbydes denne, da man måske ikke lige har den maskine til rådighed, er dette måske den billigste løsning netop her.

Det skal lige nævnes her, at muligheden for indlicitering også er til stede hvis dette måtte byde sig. 
Her er Niras konklusion fra deres undersøgelse: 
Samlet set er Norddjurs' entreprenørgård ca. 330.000 kr. dyrere på de samlede standardopgaver, der udgør ca. 7,5 mio. kr. Dette svarer til et besparelsespotentiale på ca. 4%.
Unægtelig et andet resultat end Dansk Byggeri. 
Vi har netop vedtaget en handleplan for Vej og Park, som gør medarbejdernes arbejdsopgaver mere fleksible således, at deres indsats bliver mere rationel.
I det praktiske arbejde betyder det, at medarbejderne er åbne for småopgaver, der rækker uden for deres eget arbejdsområde. De går mere instinktivt til værks. 
Der er desværre indsneget sig yderligere besparelser på området ved budgetvedtagelsen for 2016. Der skal spares 1 mio. kr. i 2016 samt 2 mio. i overslagsårerne (2017- 2019). Og dette berører desværre netop det grønne område. 
Så der kommer ikke yderligere politisk bestemte udliciteringer i denne valgperiode med det flertal, der er idag."  

Publiceret 06 January 2016 13:57