Kolindsund indgår i et stort klimaprojekt, som Region Midtjylland skal overbevise Europa Kommissionen om er værd at investere over 50 mio. EU-kroner i. Foto: Lars Norman Thomsen

Kolindsund indgår i et stort klimaprojekt, som Region Midtjylland skal overbevise Europa Kommissionen om er værd at investere over 50 mio. EU-kroner i. Foto: Lars Norman Thomsen

Klimaforandring:

Kolindsund med i Midtjysk klimaprojekt

Et stort projekt, der samler hele den midtjyske region om at håndtere klimaforandringerne, er nået igennem første nåleøje om EU-støtte

Af
Af Lars Norman Thomsen

Kolindsund indgår i det klimaprojekt som Region Midtjylland, Coast to Coast Climate Challenge, og som Region Midtjylland de kommende seks uger skal i nærkamp med Europa Kommissionen om at få realiseret via EU-støtte.

Projektet Coast to Coast Climate Challenge er nemlig et af de fem projekter, som Europa Kommissionen har bedt om en endelig ansøgning. Projektet har bedt om mere end halvdelen af EU's pulje på godt 100 mio. kroner.

Ideen med Coast to Coast Climate Challenge er at samle alle interessenter om bordet, så de kan bruge deres samlede viden og iderigdom på at finde de bedste løsninger på den samfundsudfordring, som klimaforandringerne er.

I projektet deltager således næsten samtlige midtjyske kommuner samt forsyningsselskaber, universiteter, VIA, interesse- og brancheorganisationer, styrelser og rådgivere. De vil kunne trække på tilknyttede universiteter og styrelser og desuden kunne hente inspiration fra udlandet.

Kolindsund, Thyborøn Kanal, den vestlige del af Limfjorden, Gudenåen og dens kobling til Randers Fjord og den meget vandrige Storåen, der løber gennem Holstebro er de store områder, som indgår i projektet.

Britisk inspiration

"Ud over at finde fælles løsninger på de fælles udfordringer kommer vi til at udvikle en ny måde at planlægge på. Det nuværende plansystem egner sig ikke til tværgående samarbejder i så komplekse problemstillinger," siger Rolf Johnsen, chefkonsulent i Region Midtjylland og projektleder på Coast to Coast Climate Challenge.

"Og så håber vi på, blandt andet med inspiration fra de engelske Rivers Trusts, at få indarbejdet langt større lokalt ejerskab til vandløb og landskaber. Det kan blive afgørende for, om vi fremover kan imødegå udfordringerne," siger han.
 

Publiceret 06 January 2016 20:42