Tom Bytoft (S) synes godt om ideen om at lukke Sdr. Fælledvej ud for Auning Idræts og Kulturcenter for at sikre trafikanterne, når den nye børneinstitution åbner til april. Arkivfoto.

Tom Bytoft (S) synes godt om ideen om at lukke Sdr. Fælledvej ud for Auning Idræts og Kulturcenter for at sikre trafikanterne, når den nye børneinstitution åbner til april. Arkivfoto.

Auning:

Forslag om ensretning af Sdr. Fælledvej

Forslag om ensretning af vej for at øge trafiksikkerheden, når ny børneinstitution åbner til april

Af
Anette Bonde

Der skal findes en løsning for, hvordan den ekstra trafik afvikles sikkert og forsvarligt, når den nye børneinstitution på Sdr. Fælledvej i Auning åbner til april 2016. Miljø- og teknikudvalget havde sagen på dagsordenen i december, og kommunens forvaltning vil nu tage en snak med repræsentanter for Auninghallen om en løsning, der kan fremlægges for kommunens miljø- og teknikudvalg.
Der vil i første omgang være tale om en midlertidig løsning, idet der ikke i 2016 er afsat penge på budgettet til trafiksikkerhed ved børnebyer.

To løsninger i spil

Tom Bytoft (S), medlem af miljø- og teknikudvalget, fortæller, at der ved mødet i udvalget blev talt om at ensrette trafikken i en periode.
“Der er to løsninger i spil, og ingen af dem koster særlig meget.”
Den ene er en ensretning af Sdr. Fælledvej fra Østergade og ned til Energivej. Den anden er en lukning af Sdr. Fælledvej på strækningen fra hallen og ned til børneinstitutionen. Tilkørslen til skolen skal så ske fra Østergade, hvorefter trafikken skal dreje til venstre ved hallen og køre hen ad Stadion Allé. Tilkørslen til børneinstitutionen skal ske ad Energivej.
“Så vil der midtpå ud for hallen og ned til børnehaven blive et stille område, der binder skolen, SFO'en, idrætshallen og børneinstitutionen sammen i et hele. Det kan blive til et attraktivt område til leg, motionsaktiviteter og andet.”
Tom Bytoft ser gerne denne model blive til en permanent løsning. Ganske vist bliver der lidt færre p-pladser foran hallen, men der er rigeligt af ubrugte p-pladser bagved Hal B til skolens personale og brugerne af hallen.
“Så kommer de til at gå lidt længere, men det har de også godt af.”

Ide opstod ved møde i hallen

Tom Bytoft oplyser, at ideen om stille-området kom på bordet i forbindelse med, at forskellige interessenter omkring idrætshallen i november var samlet for at drøfte forslag til aktiviteter, der ikke er i idrætshal-regi i dag.
Han tilføjer, at alle medlemmerne af det politiske udvalg også syntes om ideen men gerne ville høre hallen og idrætsforeningen, inden man går videre med den.

Publiceret 06 January 2016 15:00