Folketingsvalg - debat:

Er det okay, at man kan risikere at ryge på røven efter 22 uger på sygedagpenge?

Af Ulf Harbo, folketingskandidat for Enhedslisten i Østjyllands Storkreds og medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune:

"Kære Kandidater på Djursland – tag bladet fra munden.
Til vælgermøde i Ryomgård prøvede jeg forgæves at få svar fra de andre kandidater på, om de vil gøre noget for at sikre, at mennesker der bliver ramt af sygdom eller ulykke ikke risikerer, at gå ned på 0 kroner i indtægt efter 22 uger på sygedagpenge.
Måske er det fordi de alle, undtagen Alternativets Kandidat, repræsenterer de partier der stod sammen om sygedagpengereformen, at de ikke havde lyst til at svare ?
Faktum er, at hverken ordstyrer eller de andre kandidater virkede interesserede i at tage problematikken alvorligt. Leif Lahn var dog så venlig at svare, at jeg glemte at fortælle, at man med sygedagpengereformen havde sørget for, at ingen mistede deres forsørgelses fuldstændig ved at fjerne varighedsbegrænsningen.
Det var også argumentet man brugte, da man satte sygedagpengeperioden ned fra 1 år til 5 måneder, at man gjorde det for at lukke det sorte hul.  Det kom også frem da beskæftigelsesminister Mette Frederiksens anpriste Regeringens og det ganske Folketings – minus Enhedslisten – nye sygedagpengereform kort før jul i 2013 med disse ord:
”Fremover stopper hjælpen fra det offentlige ikke ved en bestemt skæringsdato, men først når den sygemeldte er på fode igen.”
Jeg gjorde Leif Lahn og resten af panelet opmærksom på at det desværre ikke er lykkedes at lukke det sorte hul, fordi kommunerne stadig raskmelder folk, der ikke er raske nok til at kunne få dagpenge og at kommunerne de sidste 6 år har fået ændret 30-40 procent af deres raskmeldinger i Ankestyrelsen.
Leif Lahn svarede, at han ikke ville blande sig i sagsbehandlingen, hvilket jeg kun kan fortolke som om, at han ikke vil gøre noget ved problemet.
Jeg vil gerne takke Leif for at melde klart ud og samtidig opfordre resten af de lurepassende kandidater på Djursland til at forholde sig til, at man på trods af forringelserne af sygedagpengene, ikke har fået lukket det sorte hul, som man lovede da man vedtog at sætte de fleste ned på en ydelse på kontanthjælpsniveau efter 5 måneder.
Kirstine, Per, Per, Anne-Mette, Søren, Carsten og Anders synes i virkelig det er i orden, at man kan risikere at ryge på røven efter 22 uger på sygedagpenge ?
Eller er der så få stemmer i syge mennesker parkeret på kontanthjælp og har de ramte en så svag stemme at i end ikke gider at bruge tid på at forholde jer til det ?
Det kan selvfølgelig også være, at I slet ikke er klar over hvad det sorte hul er og at man uden held forsøgte at lukke det ved at spare på de flestes sygedagpenge sidste år ?
Jeg kender fra mit frivillige arbejde mange det et er sket for og en af dem har skrevet om det her:
http://norddjurs.lokalavisen.dk/debat-stor-tak-til-norddjurs-kommune-for-al-svie-og-smerte-/Lokale-nyheder/20141119/laeserbreve/141119223/1462
Hvis man er interesseret i at blive klogere på et af de største tabuer og skandaler i det Danske samfund de sidste 10 år - nemlig at syge og ulykkesramte systematisk parkeres ulovligt i kontanthjælpssystemet, så kan man læse den seneste undersøgelse om det her: 
http://www.avisen.dk/hver-tredje-faar-ret-i-klager-over-sygedagpenge_323043.aspx
Her har jeg beskrevet hvorfor Enhedslisten stemte imod sygedagpengereformen.
http://grenaa.lokalavisen.dk/debat-hvorfor-skal-de-syge-betale-overpris-leif-lahn-/20140610/laeserbreve/140619910/1977
Syge Kirsten låst i dagpengehul: Får 0 kroner
 http://www.avisen.dk/~/~/kirsten-saa-traels-som-noget-kan-vaere_274752.aspx
” Ingen syge skal falde i et hul, hvor de står uden forsørgelse, sagde politikerne efter reformen af sygedagpengesystemet.
Men det forstår Kirsten ikke, for hun er både syg og uden indtægt.
Kirsten falder i et hul mellem loven om fleksjob og loven om dagpenge.
Kommunen mener, at den 58-årige kørestolsbruger er for rask til at få fleksjob eller anden hjælp, fordi hun kan arbejde omkring 25 timer om ugen.”"

Publiceret 08 June 2015 05:00