Folketingsvalg - debat:

Hvorfor skal plejefamilier stilles dårligere end 'polske jordbærplukkere'?

Af Helle Quaade, Tjerrildvej 5, 8550 Ryomgård:

"Kære politikker 
Ved du...?  Ved du mon, at der i Danmark er en faggruppe som ikke kan få en overenskomst eller overenskomstlignende vilkår? Det handler om plejefamilierne som i dag modtager meget sårbare og behandlingskrævende børn.
De institutioner som i mange tilfælde førhen havde disse børn og unge er i dag lukkede og børnene anbragt i familiepleje. Ingen tvivl om, at det i langt de fleste tilfælde er bedst, men hvordan vil man sikre sig at kunne blive ved med at finde gode erfarne plejefamilier, hvis man ikke er villige til at give dem ordnede forhold? For rigtigt mange plejefamilier gør det sig gældende, at ikke må arbejde ved siden af jobbet som plejefamilie.
Derved er man som plejemor eller far afskåret fra det almindelige arbejdsmarked med pension, mulighed for sygdom, ferie o. lign. Opsigelsesvarslerne er på 30 dage selv efter 10 eller 15 års ansættelse. Ydermere er man som plejefamilie i en gråzone, hvor ingen vil tage stilling til om man er lønmodtager eller selvstændig. KL mener vi er at betragte som selvstændige, Skat mener vi er lønmodtagere.
Midt i denne "strid" står vi så, og ingen synes åbenbart det vigtigt at give denne faggruppe ordnede forhold at arbejde under. Man kan undres over, at der for længst ikke er sket noget på dette område. Socialpædagogernes Landsforbund som har forhandlingsretten har i snart 20 år løbet panden mod en mur hos Kommunernes Landsforening. Mon ikke det var på tide, at I eller sørger for at de danske plejefamilier fik ordnede forhold. Det kan ikke passe, at "polske jordbærplukkere" skal have mere orden i deres ansættelse end os.
Derfor håber jeg, at vores faggruppe må få plads i denne valgkamp, der er brugt meget krudt på at gøre opmærksom på Ryanair-problematikken, men hvad med om de danske kommuner startede med at få orden i egne rækker. De bedste hilsner og med håbet om en fantastisk valgkamp for til jer alle."

Publiceret 29 May 2015 12:41