Folketingsvalg - debat:

Flere ansatte i Norddjurs Kommune

Af Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune:

"I debatten op til folketingsvalget den 18. juni 2015, er der mange tal i spil, og vil jeg gerne bidrage til at, debatten lokalt også indeholder faktuelle oplysninger. 
Et væsentlig emne er tilsyneladende, om der er blevet flere eller færre ansatte i kommunerne i de sidste fire år. Blandt andet Venstre har fremhævet, at der er blevet færre ansatte i kommunerne under den socialdemokratisk ledede regering. Det er imidlertid ikke de faktiske forhold i Norddjurs Kommune. 
I regnskabet for Norddjurs Kommune for 2014 indgår en opgørelse over antal ansatte. De faktiske forhold er, at der i 2011 var ansat 3.175, mens der i 2014 var ansat 3193. Vi har således haft en vækst i antallet af medarbejdere på 19. 
Antallet af ansatte svinger i de forskellige år, og på nogle områder stiger antallet af medarbejdere, mens det på andre områder falder. Vi har færre medarbejdere inden for dagtilbud, skoler og SFO, især fordi antallet af børn er faldende i disse år, men det hører også med til fortællingen, at vi har anvendt de ekstra penge fra Folketinget til dagtilbud og folkeskole fuldt ud. 
Flere ældre og en mere omfattende sundhedsindsats til især genoptræning viser sig i regnskabet på den måde, at her stiger antallet af kommunale medarbejdere. 
Jeg håber, vi kan være i stand til at forbedre velfærden i Norddjurs Kommune - også i de kommende år. Ikke fordi et stort antal kommunale medarbejdere er et mål i sig selv, men fordi god velfærd til borgerne kræver, vi har hænder til opgaven. Jeg håber, vi kan få andel af den realvækst i dansk økonomi i fremtiden, for det vil ikke i Norddjurs Kommune være muligt for eksempel at effektivisere os til god pleje og omsorg for for eksempel de flere ældre, som vi allerede mærker. 
Vi forandrer, vi finder hele tiden måder at gøre tingene bedre på, men mit mål er, at vi ikke skal sænke serviceniveauet de kommende år, men bare have lidt mulighed for at forbedre vores service. Danmark er nu på vej fremad igen. Det skal de, som er afhængige af vores fælles velfærd også mærke. Derfor må vi have en del af realvæksten i dansk økonomi. 
Jeg håber den virkelighed, som gælder i Norddjurs Kommune, er det afgørende, når Folketingsvalget udfolder sig her lokalt."

Publiceret 29 May 2015 06:30