Sagsbehandlingstiden for alle sager afsluttet i perioden marts 2014 – marts 2015 i landets kommuner. Kilde: Dansk Byggeri

Sagsbehandlingstiden for alle sager afsluttet i perioden marts 2014 – marts 2015 i landets kommuner. Kilde: Dansk Byggeri

Byggetilladelser:

Syddjurs hurtigst på aftrækkeren

Syddjurs Kommune er hurtigst i Østjylland til at levere byggetilladelser til borgerne, når det handler om parcelhusbyggeri

Af
Af Lars Norman Thomsen

Dansk Byggeri serverer en solstråle til Syddjurs Kommune forud for, at maj bliver til juni. Dansk Byggeri har igen kigget på byggesagsbehandlingstiderne i landets kommuner, og ringer der en klokke for Syddjurs.
Hvis man skal bygge et parcelhus, så tager det i Syddjurs 42 dage, inden mureren kan gå i gang.
Det står værre til i Norddjurs, hvor den gennemsnitlige ventetid på en byggetilladelse er på 87 dage kun overgået af Aarhus med 91 dage.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Syddjurs er nede på 42 dage, når det gælder parcelhuse, som det fremgår af tabellen. Kilde: Dansk Byggeri

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Syddjurs er nede på 42 dage, når det gælder parcelhuse, som det fremgår af tabellen. Kilde: Dansk Byggeri

Bør være endnu hurtigere

En gennemsitlig sagsbehandlingstid for et parcelhus på 42 dage får dog ikke formand for Dansk Byggeri Østjylland, Michael Ancher, til at falde i svime. Der er fortsat plads til forbedringer i Syddjurs og de andre kommuner, ifølge formanden.
"Østjylland - og Aarhus i særdeleshed - er en landsdel, der er i vækst, og hvor der også i fremtiden kommer flere mennesker og dermed også flere, der skal have boliger. Så kan det jo ikke hjælpe noget, at vi starter ud med at blive forsinket af papirarbejdet. Selvom Syddjurs er hurtigst i Østjylland, så er det stadig lang tid at vente 1½ måned på at få lov til at gå i gang med arbejdet. Et parcelhus er jo et ret enkelt byggeri og det burde sagsbehandlingstiden afspejle."

Opsang til Favrskov

Hvis man i stedet skal bygge en lagerhal eller en ny fabrik, så har Odder byggetilladelsen klar på 24 dage, mens bundskraberne Favrskov tager 105 dage og i Horsens 101 dage.
Norddjurs er næstbedst med 45 dage, mens Syddjurs har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 58.
"Det er godt nok lang tid at vente over tre måneder på at få papirarbejdet i orden og få lov til at gå i gang med arbejdet. Favrskov, Horsens og de andre kommuner i Østjylland, som ligger i den kedelige ende af skalaen, bør sørge for at få gjort noget ved ventetiden," siger Michael Ancher.

Fakta: Metode

  • Siden 2009 har kommunerne i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) registreret, hvor lang tid det tager at behandle ansøgninger om byggetilladelser. Energistyrelsen offentliggør årligt kommunernes sags-behandlingstider for byggesager
  • I forhold til sagsbehandlingstiderne viser tiderne, hvor lang tid det i gennemsnit tager at få behandlet en tilladelse eller anmeldelse i kommunerne fra start til slut opgjort i dage. Sagsbehandlingstiderne viser bruttosagsbehandlingstiden, dvs. den samlede sagsbehandlingstid fra kommunen første gang modtager ansøgningen, og til der er truffet en endelig afgørelse i sagen. I opgørelsen indgår således kun afsluttede sager
  • Et byggearbejde må ikke påbegyndes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen jf. BR10 § 1.3 stk. 1. Der findes dog ingen regler for hvor længe kommunen må være om sagsbehandlingen eller hvor længe der må gå før kommunen begynder sagsbehandlingen af ansøgningen
  • Til omregning af sagsbehandlingstiden til måneder, divideres antallet af sagsbehandlingstiden med 365/12

Analysen resultater:

  • Kommunerne bruger i gennemsnit 63 dage på at sagsbehandle en byggesag. Sidste år var ventetiden på landsplan i gennemsnit 66 dage
  • Den hurtigste kommune sagsbehandler i gennemsnit byggesagerne på 12 dage, mens den langsomste kommune bruger over fire måneder
  • I 48 kommuner skal borgere og virksomheder i gennemsnit vente over to måneder på at få sagsbehandlet deres byggesager, mens otte kommuner har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på
  • under én måned
  • Den langsomste kommune er næsten fire måneder længere om at sagsbehandle en byggeansøgning til et enfamiliehus end den hurtigste. For erhvervsbyggeri er forskellen næsten ét år
  • På trods af et stigende fokus på byggesagsbehandlingen, så har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid stort set været uændret de sidste tre år. Henholdsvis 63 dage i 2014-2015; 66 dage i 2013-2014; 60 dage i 2012-2013

Kilde: Dansk Byggeri

Publiceret 29 May 2015 07:00