Debat Norddjurs:

Børne- og Ungdomsudvalget vælger topstyring og ensretning

Af Ulf Harbo, (Enhedslisten), Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i går, stik i mod en lang række høringssvar fra vores skoler, at gøre alle frivillige nationale test obligatoriske i Norddjurs Kommune. Ørum Skole har sågar lavet deres egen undersøgelse af en 6 klasse, der tydeligt viser, at det er meget tilfældigt, hvilken score de samme børn får, når de tager den samme test 2 gange.
At de mange høringssvar viser, at de nationale test er misvisende, og at mange lærere hellere vil bruge andre former for test, er ligegyldigt for udvalget, de lytter hellere til sig selv. Så meget for det kommunale selvstyre og det lokale samarbejde med borgere og medarbejdere.
På trods af høringssvarene og på trods af, at man ikke har hørt vores lærere og vores læsevejledere og matematikvejledere fortsætter Børne- og ungdomsudvalget i Norddjurs Kommune ud af det blinde spor, som de nationale test har vist sig at være.
Oven i købet har Børne- og ungdomsudvalget besluttet, at lærerne, forældre, elever, forvaltning og udvalg skal bruge resultaterne fra de nationale test både i årshjul og i den daglige undervisning. Dvs. at undervisningen i Norddjurs Kommune skal bygge på test, der er misvisende og ubrugelige, hvilket for de fleste formentlig vil forekomme som et absurd ressourcespild.
Hvordan man som ansvarligt udvalg vil skabe mere kvalitet på vores skoler ved at tvinge lærere til at teste og kontrollere  med ubrugelige og misvisende test  i stedet for at brugen tiden og ressourcerne på at undervise og bruge test som lærerne ved virker, forstår jeg ikke.
At Børne Unge Udvalget ikke behøver en studierejse til Kina eller Nordkorea for at lære mere om topstyring og ensretning er efterhånden tydeligt. Det kan vi selv.
På landsplan mener jeg, at Nationale test skal skrottes, fordi man efter 10 års forsøg og hundredevis af millioner af kroner endnu ikke er lykkedes med at lave test som virker.
De nationale test er langt hen af vejen spild af tid og ressourcer og i værste fald skader det mange børns trivsel og indlæring og gør lærernes arbejdsglæde mindre.
Hvorfor ikke bruge nogle af alle de penge på flere lærere?
God læring og gode undervisere er karakteriseret ved engagement og faglig viden, og al faglig viden taler imod de nationale test.
Hvis vi i Børne- og Ungdomsudvalget virkelig vil vores skoler det bedste, burde vi høre de relevante faggrupper frem for at tro, at vi som politikere har fundet de vise sten. Særlig når de vise sten er fundet i et Undervisningsministerium, der tydeligvis ikke har gennemtestet deres egne test, før de har påduttet landets skoler et ubrugeligt og dyrt materiale."

Publiceret 29 May 2015 06:00