Folketingsvalg - debat:

SF har sikret bedre kollektiv trafik i Norddjurs

Af Jonas Dahl, MF, Gruppeformand og finansordfører (SF), opstillet i Østjyllands Storkreds:

"En busterminal ved færgelejet i Grenaa og nye stoppesteder i Auning. Det er der nu bevilget penge til fra den pulje, der specifikt skal forbedre den kollektive trafik i yderområder.
Jeg er glad for, at borgerne i Djursland får glæde af bedre kollektiv trafik de kommende år. For SF er det lige så vigtigt at sikre god kollektiv trafik på landet som i byen.
De nye trafikprojekter er kommet i stand som følge af den politiske aftale om bedre og billigere kollektiv trafik. SF har længe kæmpet for den kollektive trafik og har også været med til at indgå aftalen om at styrke busdriften i yderområderne. Nu viser resultaterne sig for Norddjurs.
Bedre kollektiv trafik er en topprioritet for SF. Jeg meget tilfreds med, at Norddjurs om nogle år får letbanen og nu også kan gøre bustrafikken endnu bedre og mere attraktiv. Det er vigtigt med god busdrift, så alle kan bo i de mindre byer i Danmark.
Norddjurs Kommune kan nu gå i gang med at opgradere stoppestederne  i Auning by, så de er tænkt med i de planer, man har for byudviklingen. Busterminalen i Grenaa kommer til at ligge tæt på færgen til Anholt og vil gøre skiftet fra bus til færge lettere. Samtidig forbedres ventefaciliteterne, så rejsen alt i alt bliver mere komfortabel. Når den nye letbane er på plads, skal der på sigt skabes god sammenhæng mellem Grenaa Havn og letbanen.
Det er godt, at letbanen også får positiv betydning for busdriften i Grenaa. Formålet med letbanen var jo dels at sikre en bedre rejse, men selvfølgelig også at løfte hele den kollektive trafik. Det er det vi ser et eksempel på i Grenaa, hvor man nu opgraderer busdriften, fordi man regner med flere passagerer, når letbanen er på plads."

Publiceret 26 May 2015 22:03