Børne- og ungdomsarbejde:

Y’s Men’s Club uddelte 135.000

Årets emne i Rougø Sønderhald Y's Men's Club var Socialt Ansvar

Af
Anette Bonde

y's Men's Club Ved generalforsamlingen i Rougsø-Sønderhald Y's Men's Club kunne præsidenten Tove Højlund oplyse, at børne- og ungdomsarbejdet i nærområdet, såsom spejderenheder, andet ungdomsarbejde og lignende, men også børnearbejdet i Honduras, Folkekirkens Nødhjælp, og Diakonhøjskolens internationale projekt har fået tilskud fra clubben. Midlerne kommer hovedsageligt fra clubbens største aktivitet, nemlig Genbrugsen i Ørsted. Der var blevet uddelt cirka 135.000 kroner.
Årets emne var “Socialt ansvar”, og Tove Højlund berettede også om besøg hos Kirkens Korshær og Kafe Kolind. I det nye klubår sættes fokus på diakonalt arbejde, hospice med mere.
Dette klubår afløses snart af et nyt for klubbens 37 medlemmer. Her kan klubben fejre sit 30 års jubilæum. Den nye ledelse er Jens Riiser som præsident, Hanne Andersen, vicepræsident, Inge Madsen, skatmester, Birthe Mortensen, sekretær, Tove Højlund, pastpræsident.

Publiceret 26 May 2015 14:00