Debat:

Christiansborg vil styrke udkanterne - Regionen vil udslette dem

Af Niels Basballe (S), medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune:

"I Norddjurs kommune kæmper vi for at få flere borgere til at flytte hertil. Og for at det skal kunne lykkes er der flere parametre som skal være på plads.
Potentielle tilflyttere undersøger nøje, hvad der er af værdier, der er værd at gå efter. Udover de mange tilbud, der egentlig er tilstede, skal der også være muligheder for at få den hjælp der er nødvendig, hvis man skulle komme til skade, eller bliver udsat for pludselig sygdom. Derfor er det afgørende, at vi har det beredskab vi har i dag.
Hvis akutlægebilen og akutklinikken saboteres af forvaltningen i Region Midtjylland, tilsidesætter man Norddjurs Kommunes muligheder for øget bosætning. Specielt den østligste del, med Grenaa som den største by, vil blive valgt fra.
Hvis man fastholder sparekataloget, går man stik imod den tendens, der viser sig landspolitisk om, at tilgodese de områder der forsøger at kæmpe sig ud af ”udkanten”. Så går regionspolitikerne imod deres egne på Christiansborg, og dette nøje afstemt med forvaltningen som indstiller besparelserne.
Eller er der en skjult dagsorden. Er det tænkt som en pression på finansministeren, for at få flere penge tildelt Region Midtjylland. Hvis så, er den for hård overfor borgerne. Der skabes unødig ængstelse.
Jeg håber ikke politikerne i Region Midtjylland vil bære ved til bålet, som brænder ”udkanten” af.
Det er den sikre død, hvis man søger genvalg."

Publiceret 01 May 2015 13:34