Debat Norddjurs:

Synlig Læring - den hellige gral intet mindre

Af Ulf Harbo, medlem af Norddjurs Kommunalbestyrelse og folketingskandidat for Enhedslisten i Djurskredsen:

"Synlig Læring er Børn og ungeforvaltningens nyeste og hidtil dyreste påfund. Borgerne i Norddjurs er formentlig efterhånden vant til, at deres politikere finder guldæg. I dette tilfælde er det ikke bare guldæg - det er den hellige gral. Formand for Børn og Ungeudvalget Lars Østergaard er begejstret, og han forventer, at alle lærere forældre og elever bekender sig til Synlig Læring, for indviede kaldet SL.

Hvad får borgerne så for millionerne? Mere undervisning? Flere lærere og pædagoger til at varetage undervisningen? Mere tid til lærernes forberedelse? Mere spændende undervisning med fokus på håndværk? Bedre faciliteter og mere indbydende undervisningslokaler?

Nej, det er ikke det vi vil her i Norddjurs. I Norddjurs skal vi lære et helt nyt sprog, og vi skal alle lære, hvad synlig læring er.

Lyder det ikke spændende? Til formålet er hyret et stort og dyrt konsulentfirma, der er afsat millioner til, at alle Norddjurs 630 lærere og pædagoger kan komme på kursus, og der er allerede uddannet særlige "Impact Coaches", der ude på skolerne skal vejlede de andre lærere og pædagoger i det nye sprog om læring.

Lars Østergaard udtaler, det vil tage årevis at implementere SL fuldt ud. Det har han formentlig ret i. Det vil formentlig blive rigtig svært at forklare, selv på engelsk; at det vores lærere hidtil har foretaget sig har været usynlig læring, med usynlige bøger og usynlige resultater.

Nu skal alt blive synligt særlig for Lars Østergaard og staben af konsulenter på rådhuset, der via Synlig Læringsmodellen kan følge testresultater og kontroltal helt tæt. Det vil formentlig kræve lidt mere personale og mere computerkraft at gøre det hele helt synligt. Men skidt vi er i forvejen i træning med at skære i de lærere og pædagoger, der underviser vores børn, hvilket år for år kan ses på, at udgifterne per elev falder.

Skal vi bruge borgernes penge og skolernes ressourcer på endnu en model syet af varm luft ? Er baggrunden at vi har manglende tillid til egne medarbejdere og en ringe evne til at lytte til de høringssvar, vi får tilbage fra vores egne specialister og de lærere, der helt synligt underviser ude på vores skoler?
Eller er Synlig Læring bare endnu et eksempel på, at vi falder på halen for elitære modelskræddere?
Det vi kan håbe er, at denne nyeste model højst koster i de mange dage lærere og pædagoger fra kommunens skoler i hobetal sendes på dyre kurser.

Det vi må frygte er, at den øgede topstyring og kontrol vores embedsmænd udsætter vores skoler for resulterer i, at lærere og pædagoger bliver demotiverede og får mindre tid til at være sammen med børnene og at forberede en god undervisning og dermed forringer kvaliteten af børnenes undervisning.

Fakta er at modellen er unødvendig, den er unødvendig dyr og den vil koste ressourcer og motivation på vores skoler, der i forvejen er ramt af nedskæringer, fuld tilstedeværelse, heldagsskole og inklusionen af specialbørnene i normalklasserne, men uden at ressourcerne følger med.

Ved budgetforhandlingerne foreslog jeg på vegne af Enhedslisten at lytte til de høringssvar der enslydende bad om mere frihed og flere ressourcer til vores skoler. Det svar Lars Østergaard og Børn og ungeforvaltningen giver er mere kontrol og færre ressourcer og krav om bekendelse til en ny tro og et helt nyt sprog."

Publiceret 25 March 2015 22:00