Modelfoto.

Modelfoto.

Debat Norddjurs:

Norddjurs – en overgrebs kommune

Af Stig Jørgensen, Sorvadvej 11, 8961 Allingåbro:

"Norddjurs Kommune er ved at skabe sig et image.
Og det er ikke for det gode!

Nogen kommune-navne "klæber" sig fast, så de fleste mennesker får kedelige associationer til nogle rigtige "trælse" sager. Norddjurs kommune skal sadler om nu, hvis de ikke vil risikere at kommune-navnet kommer til at forbindes med overgreb på borgere, der tvinges til at leve med naboskab til 150 meter høje, støjende møller.

Overgrebs-forvolderen i Norddjurs er kommunen selv. Og der er godt hjulpet af af diverse skattemiddel-finansierede, private vindmølleopstillere.

Trods massive protester, fra en meget bekymret lokalbefolkning, vælger flertallet af politikerene ufortrødent at fortsætte med at hjælpe en arrogant kommunal forvaltning med at tromle hen over borgerne. Alene i Hevring Ådal området drejer det sig om flere hundrede mennesker. Børn inklusiv! Og oven i det vil dyrene i et kæmpemæssigt naturområde, en ådal, blive berørt af planerne.
Udover Hevring Ådal er der yderligere 5 vindmølleområder, der efterfølgende står for skud.

Borgerne har stillet adskillige meget relevante spørgsmål, især omkring de sundhedsmæssige konsekvenser ved opstilling af kæmpemøller, og uden af få brugbare svar af nogen art. Selv på de få møder, det er lykkedes at få med politikerne om emnet, har der ikke været noget der bare kunne ligne et acceptabelt svar. Kun kold og kynisk ignorering og udenomssnak. Også spørgsmål om udsigten til at ens bolig gøres usælgelig, at man mister opsparing og stavnsbindes, det ignoreres i samme stil.

Hvis nu politikere og forvaltning kunne henvise til en pletfri sagsbehandling, kunne det måske være en formildende faktor. Men her går det for alvor galt for Norddjurs kommune.
Der kan berettes om rigtig mange hårrejsende handlinger i sagsbehandlingen som også kan dokumenteres om nødvendigt.

Vi borgere har oplevet så megen urimelighed, at der er opstået en sand pionerånd, som går ud på, at alt skal frem i lyset. De ansvarlige beslutningstagere bliver stillet til ansvar for de handlinger, der er foregået."

Publiceret 16 March 2015 10:00