Folketingsvalg - debat:

55 millioner kroner til Djursland

Af Mogens Nyholm, Aalborggade 20, 8940 Randers SV - folketingskandidat for Det Radikale Venstre i Østjylland:

"Hvis København kommer med i ”udlignings-fællesskabet”, da vil kommunerne på Djursland årligt have 55 millioner kroner mere at gøre godt med.

I Danmark har vi noget vi kalder landsudligningen. Forenklet talt er det en ordning, hvor de rige kommuner giver penge til de fattige kommuner, så der ikke er for store forskelle på den kommunale service i Danmark. Det er en form for økonomisk Robin Hood ordning.

Desværre er det sådan at hovedstadsområdet har sin egen udligningsordning, hvor de gør forskellene mellem deres kommuner mindre, men bare på et meget højere serviceniveau til deres borgere end gældende hos os.

Jeg er enige med de jyske kommuner, der ønsker der skabes et fælles udligningssystem, hvor alle landets kommuner er på lige fod og omfattet af samme ordning. Derved gøres økonomiske vilkår kommunerne imellem endnu mere lige, og forskellene på servicen mindskes.

Laves der en ny fælles udligningsordning, da vil Djurslands kommuner få tilført det der svarer til 55 millioner kroner. Syddjurs vinder 25 millioner kroner og Norddjurs vinder 30 millioner kroner om året. Det er da beløb, som er værd at kæmpe for.

Københavner-området giver sig jo nok ikke frivilligt, så skal vi have et mere retfærdigt udligningssystem, så skal Folketinget lovgive herom.

Det kræver jyske folketingspolitikere hæver deres stemmer i folketingsarbejdet mere end de gør det i dag.

Jeg er klar til at hæve stemmen for en mere retfærdig og enstrenget landsudligning til gavn for Djurslands borgere, hvis vælgerne i vores område giver mig chancen dertil."
Publiceret 16 March 2015 10:00