Mikkel Fuglsang med Magnetometer, som måler den magnetiske værdi i jorden og derved afslører om der er værdifulde fund i jorden.

Mikkel Fuglsang med Magnetometer, som måler den magnetiske værdi i jorden og derved afslører om der er værdifulde fund i jorden.

Arkæologer undersøger for fortidsfund ved omfartsvejen ved Grenaa

Inden selve anlæg af omfartsvejen ved Grenaa går i gang skal eventuelle fortidslevn kortlægges

Af
Anette Bonde

De arkæologiske forundersøgelser angående omfartsvejen nord om Grenaa er gået i gang. På marken mellem Dolmer Bygade og Tørhøjvej kan man se røde skurvogne og søgegrøfter, og vejens midterstribe er illustreret med røde flag. De arkæologiske forundersøgelser kortlægger eventuelle levn fra fortiden, inden anlægsarbejdet af vejen begynder.
De arkæologisk forundersøgelser kortlægger og lokaliserer eventuelle levn fra fortiden, og giver god mening i forhold til de kommende tilbud, som entreprenørene skal give på anlægsarbejdet.
"Det er meget formålstjenestligt for entreprenørene og hele projektet omkring omfartsvejen, at der foretages forundersøgelser," siger Thomas Guntzelnick Poulsen, der er Museumsinspektør ved Museum Østjylland.
Han forklarer, at forundersøgelserne giver kommunen og entreprenørerne det reelle blik af, hvad der gemmer sig i jorden, og hvor man skal udvise særlig opmærksomhed efter arealet er frigivet til anlægsarbejde.

Høje forventninger

For at undgå at der sker opgravninger i hele området graves søgegrøfterne for hver 15. meter. Arealet mellem søgegrøfterne bliver undersøgt af arkæolog Mikkel Fulgsang, som er udstyret med et magnetometer. Magnetometeret måler den magnetiske værdi i jorden og afslører derved, om der ligger fortidslevn begravet under mulden.
"Uden at grave mellem søgegrøfterne kan man altså se, om der er skulle være nogle fund", forklarer Mikkel Fuglsang , og fortæller at han på en dag kan undersøge over to hektar jord.
Hos arkæologerne er der høje forventninger til at finde nogle værdifulde fund.
"Vi håber, at vi finder nogle urner fra ældre jernalder", siger Thomas Guntzelnick Poulsen.
Indtil nu har man fundet keramik fra  førromersk jernalder, som skal med hjem på museet og undersøges videre.
Når de arkæologiske undersøgelser er færdige dækkes søgegrøfterne til igen og de berørte lodsejere får erstattet deres tab.

Publiceret 16 March 2015 12:00