Direktør Peter Bavnshøj har stået i spidsen for Dansk Landbrugsmuseum siden år 2000.

Direktør Peter Bavnshøj har stået i spidsen for Dansk Landbrugsmuseum siden år 2000.

Flot karakter til Landbrugsmuseet

Kulturstyrelsen giver en en positiv bedømmelse af Dansk Landbrugsmuseum

Af
Anette Bonde

Kulturstyrelsen har på vegne af Kulturministeriet foretaget en faglig bedømmelse af Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup, og giver positive karakterer.

Efterspurgt aktør

“En betydelig, udadvendt og efterspurgt aktør i det danske museumslandskab” hedder det i rapporten.
Det nævnes også, at museet arbejder professionelt og målrettet, at museet har en klar faglig profil med stærke samarbejdsrelationer til erhvervsliv, forskningsmiljøer og den øvrige museumsverden i Danmark og internationalt.
Museumsdirektør Peter Bavnshøj glæder sig over ordene, som han da også synes er velfortjente.
“Museet har mange dygtige og engagerede medarbejdere, som yder en meget stor faglig indsats for, at museets skal være i øjenhøjde med publikum og med det landbrugserhverv, hvis historie vi skal dokumentere.”
Endvidere noteres, at museet engagerer frivillige kræfter, der understøtter museets faglige arbejde.
Rapporten ser desuden meget positivt på, at museet i de senere år har haft fokus på madens og måltidets kulturhistorie i Danmark.
“Det viser, at vores satsning på at dokumentere denne vigtige side af danskernes kulturhistorie er helt rigtigt tænkt.”

Publiceret 31 January 2015 09:00