Debat Syddjurs:

Minutter koster liv

Af Anette Quist Busk, Syddjurs Byråd (løsgænger):

"Sammenlægningen af brand- og redningsberedskaber fra 87 til 20 på landsplan vil betyde længere udrykningstider. Det vil koste liv i Syddjurs. Derfor stemte jeg nej til sammenlægning af beredskaberne i Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers. 
Det svæver i luften, at et ja til indstillingen til Syddjurs Byråd om en sammenlægning af beredskaberne er lig med en accept af længere responstider ved udrykninger. Det kan jeg ikke godkende, da det vil komme til at koste minutter, der vil koste liv. 
Jeg finder det utroligt, at vores interesseorganisation Kommunernes Landsforening laver en sådan aftale med regeringen og tilsidesætter det kommunale selvstyre. Og utroligt, at ingen andre i Byrådet stemmer nej til en sådan forringelse af den almindelige borgers sikkerhedsnet. 
Finansminister Bjarne Corydon har godt nok udtalt, at der alene er tale om administrative effektiviseringer. Men enhver kan sige sig selv, at udrykningstiderne vil blive længere, når man på landsplan går fra 87 til 20 beredskaber. Muligheden for katastrofer ved flere samtidige brande i lokalområdet er også til at forudse. 
Nu er sammenlægningen af beredskaberne vedtaget. Derfor er det for mig vigtigt at sikre, at medarbejderne repræsenteres i styregruppen, der skal planlægge og gennemføre sammenlægningen. De har den faglige indsigt, som Corydons regnedrenge ikke har. Bliver de glemt, ryger fordelene ved en sammenlægning typisk. Uden medarbejdernes gode vilje, taber beredskabet sammenlægningen på gulvet. 
Sammenlægningen af beredskaberne betyder længere udrykningstider end i dag. Jeg frygter, at hvis ikke medarbejderne og deres faglige indsigt repræsenteres i styregruppen, bliver udrykningstiderne unødigt lange."

Publiceret 29 January 2015 11:51