Kommentar:

Højresving forbudt?

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør:

"I en frisk måling lavet af analyseinstituttet Wilke for Jyllands-Posten svarer 13 procent af danskerne, at de savner et nationalkonservativt parti til højre for Dansk Folkeparti, der fører en strammere udlændingepolitik.
13 procent af vælgerkorpset svarer i faktuelle tal til cirka 500.000 vælgere.
Undersøgelsen viser, at det især er de  yngste vælgere mellem 18 og 29 år, der ville overveje at sætte krydset til højre for Dansk Folkeparti.
Undersøgelsen har været flittigt kommenteret i landsdækkende medier og i Deadline på DR2.
Arne Sørensens gamle parti, Dansk Samling, som havde sin storhedstid i 30'erne, 40'erne og den første efterkrigstid øjner en chance for at blive det nationalkonservative parti, som de hjemløse på højrefløjen kan samles op i.
Kan undersøgelsens resultater umiddelbart overføres til en lokal kontekst, der hedder Djursland?
Næppe.
Dansk Folkeparti har pænt med støtter i både Norddjurs og Syddjurs, hvor partiet er repræsenteret med to politikere i henholdsvis kommunalbestyrelse og byråd, der ikke lader en chance gå fra sig til at markere, at de er tilhængere af en stram udlændingepolitik. Til gengæld er Dansk Folkepartis repræsentanter begge steder - helt efter bogen - tættere på venstrefløjen, når det gælder opbakning til velfærdsstaten.
Det Konservative Folkeparti, der landspolitisk klandres for at have solgt ud af det egenlige konservative værdigrundlag:  værn om Danmarks værdier og kultur på et erklæret kristent grundlag, nationalstaten og et opgør med utopier af alle slags, har aldrig for alvor slået rod i hverken Norddjurs eller Syddjurs.
Det Konservative Folkeparti i både Norddjurs og Syddjurs er mere bundet op på personligheder end på partiets politiske grundlag. Hverken Benny Hammer i Norddjurs og Jørgen Brøgger (overløber fra Venstre) i Syddjurs er erklærede nationalkonservative.
De er begge socialkonservative, og dermed  helt i sync med deres respektive  partiforeninger.
De øvrige partier til højre: Venstre, Liberal Alliance og Borgerlisterne er mest af alt pragmatiske partier, der tager stilling fra sag til sag og sjældent bringer andre ismer i spil.
Pragmatismen er den dominerende isme på Djursland,  der  reelt rækker fra Enhedslisten (mere i Syddjurs end i Norddjurs) til Dansk Folkeparti. Pragmatismen er så rodfæstet, at det nærmest vil være umuligt for et natio-
nalkonservativt parti  at finde fodfæste på Djursland. Det vil kræve en personlighed med så store talegaver, at projektet allerede er dødsdømt på forhånd."

Publiceret 29 January 2015 08:37