Debat:

Giv også skattefrie kilometerpenge for færgestrækningen

Af Carsten Beck, Solvangsvej 33a, 8544 Mørke:

"Jeg er enig i betydningen af en færgeforbindelse fra Djursland til Sjælland. Om den skal sejle fra Ebeltoft eller et andet sted, har jeg umiddelbart ingen holdning til, og det er heller ikke det, sagen her drejer sig om.

Det nævnes, at bare færgen er billig, så skal det nok gå. Prisen er bestemt vigtig, men andre parametre betyder mindst lige så meget, og jeg kaster lige nogle ud til diskussion.

Erhvervene får skattefrie kørepenge for at køre mange kilometer. Mange ansatte, som kører erhvervsmæssigt i egen bil, tjener penge ved at køre over broerne i stedet for at benytte færgerne.

Derfor al den kørsel. Der tjenes på hver kilometer.

Jeg har selv været en af dem. Jeg valgte færgen fra, da jeg kunne tjene skattefrie penge på at køre ”neden om”.

Løsningen kunne være at give skattefrie kilometerpenge for færgestrækningen også?

I Norge/Sverige er broer og færger gratis af benytte. Her i Danmark er broerne gratis at benytte (på nær Storebælt), med skattefrie kørepenge, men færgerne må betales. At benytte færgen giver altså mindre i kørepenge.

Mange vælger at tjene kørepengene. Der er ingen overskud i at afregne en færgebillet, og færre kilometre.

Storebæltsbroen afregnes med betalt broafgift og alene broen med 80,00 kroner i skattefrie kørepenge.

Løsningen kunne være at gøre som i Norge/Sverige?

Er der ikke tale om en unfair behandling af færgerne, en forskelsbehandling, som i sidste ende er ødelæggende for landets infrastruktur.

Lad nu ikke diskussionen dreje sig om rimeligheden af skattefrie kilometre. Diskussionen må dreje sig om fordelingen af dem."


Publiceret 29 January 2015 19:15