Debat:

Er Borgmesteren uvildig?

Af
Af Carsten Bech (B)

folketingskandidat i Djurskredsen:

"Borgmester Jacob Bundsgaard, har forlangt en analytiker fyret fra det team, der skal undsøge mulighederne, for at flytte den nuværende lufthavn.
Århusbormesteren, er kendt som fortaler for en ny placering til lufthavnen. Kravet om fyring blev rejst af Liberal Alliance, men borgmesteren støttede det frem for at sige fra over for den usaglige fyring.
Efter fyringen får Borgmesteren svært ved at overbevise ret mange om, at han ikke på forhånd vil sikre sig et bestemt udfald på analysen. Den medarbejder borgmesteren forlanger fyret havde udelukkende til opgave at beskæftige sig med faktuelle tal og beregninger. Den måde Borgmesteren agerer på, gør lufthavnens arbejde for at tiltrække nye ruter, særdeles vanskeligt, for hvem vil investere langsigtet i nye ruter, når der mangler opbakning fra virksomhedens størtste aktionær?"

Publiceret 29 January 2015 08:51