Børnetal for 0-6 årige fordelt på skoledistrikter. Potentialet for de børn, der efter sommerferien kan starte i skole, er på 440 børn.

Børnetal for 0-6 årige fordelt på skoledistrikter. Potentialet for de børn, der efter sommerferien kan starte i skole, er på 440 børn.

Efterlysning:

Familier med børn - flyt til Syddjurs nu

Antallet af skolestartere får en optur i 2016, men herefter går det voldsomt ned ad bakke , og det giver store politiske udfordringer

Af
Af Lars Norman Thomsen

Byrådet står foran en kæmpe udfordring i de kommende år, hvor antallet af ældre vokser, mens børnetallene falder markant, hvad tabellen illustrerer sort på hvidt.
I de ti skoledistrikter i Syddjurs er forældre til årgang 2009 i fuld gang med at rende til orienteringsmøder på skolerne om den forestående skolestart, der i Syddjurs starter med list og lempe via såkaldt Tidlig SFO i perioden fra 1. april til 1. august, før skolen kalder for alvor.
Der har ikke været sidste tilmelding endnu, men tallene, som Lokalavisen har fået af Skole- og Dagtilbudschef, Kenneth Enrico Petersen, viser med stor tydelighed, hvilke udfordringer politikere, skoler og forældre bliver mødt med i de kommende år.

Optur i 2016, men så ...

Tabellen skal læses således: Årgang 2009 er de børn, der starter i skole i august 2015. Dem er der i øjeblikket 440 af - 20 mindre end årgang 2008. Som tabellen viser, stiger antallet af skolestartere i august 2016 (årgang 2010) for derefter at falde markant i årene, der følger. Årgang 2014 er ifølge de nuværende kendte tal ned på 285 børn - en forskel på hele 175 børn: Årgang 2008: 460 - årgang: 2014: 285).
Det vil give politiske udfordringer, der vil noget, hvad også formanden for Udvalget for Familie og Institutioner, Per Zeidler (I), har sagt flere gange - senest i forbindelse med budgetdebatten i efteråret 2014.
Kenneth Enrico Petersen bemærker til tabellens tal, at der hvert år er nogle børn, der skubber skolestarten et år, så tallet kan variere lidt. Ligesom at børnetallene er opgjort på skoledistrikter og derfor ikke tager hensyn til valg af skole, for eksempel privatskolerne - dem er der hele fem af i Syddjurs Kommune.

Bosætning altafgørende

En udstrakt grad af bosætning i de kommende år er reelt det eneste, der kan rykke ved billedet. Ikke noget at sige til, at familiepakker (forældre plus 2-3 børn) er efterspurgte i Syddjurs, hvis de vel at mærke har skattekroner med også.

Publiceret 28 January 2015 09:42