Hans Husum, gruppeformand for Venstre i Norddjurs Kommunalbestyrelse. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Hans Husum, gruppeformand for Venstre i Norddjurs Kommunalbestyrelse. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Nekrolog - Christian Gleerup:

“Han havde ungdommens gå-på-mod”

Af
Af Hans Husum

på vegne af Venstre Norddjurs:

"En af Venstres unge markante skikkelser i Norddjurs er desværre gået bort efter kort tids sygdom den 18.1.2015.
Christian Gleerup, bosiddende tæt på Ørum, nåede kun at leve 34 år, inden kræften på ubarmhjertig vis tog ham væk. Alt, alt for tidligt fra alt det han holdt af.
På trods af Christians brede engagement i samfundet, var det centreret omkring familien.
Først og fremmest Christians kone Mai og deres to små børn, som man aldrig var i tvivl om, var hans førsteprioritet ud over den øvrige familie og vennekreds.
I Venstre mærkede vi også Christians varme og entusiasme, og det er med stor sorg at konstatere, at vi har mistet en engageret politisk kollega og ven. 
Christian var født ind i en samfundsengageret familie, hvor faderen Lars Gleerup har været politisk aktiv som inkarneret Venstre-mand igennem mange år. Således blev grundlaget og interessen for politik tidligt grundlagt. Christian valgte da også at stille op til kommunalvalget i 2013, hvor han naturligvis gik målrettet ind i valgkampen, og det var ingen overraskelse, at hans store arbejdsindsats bar frugt med det resultat, at han blev valgt ind, første gang han opstillede.  
Som kommunalpolitiker i Norddjurs Kommune var Christian medlem af Børne- og ungdomsudvalget og Djurslands Udviklingsråd. 
Her kunne Christian blandt andet udfolde sin særlige interesse i at skabe forbedrede vilkår for virksomheder, at bevare og udvikle de små landsbyer, ligesom skoleområdet også havde hans store interesse.
Christian var ligefrem, entusiastisk og ambitiøs  som politiker. Han havde ungdommens gå-på-mod og var heller ikke bleg for at markere sig selvstændigt med egne holdninger og synspunkter.
Selvom de politiske diskussioner til tider kunne gå højt, var Christian altid den joviale fyr med et godt grin og en kvik bemærkning, som aldrig bar nag.  Christians evner til at kommunikere og bruge ikke mindst de sociale medier var enestående, hvor han kunne trække på sine gode erfaringer og retoriske evner fra arbejdet. Christian arbejdede i sit eget kommunikations- og reklamebureau 'Pink Nose'. 
Hvor trist og uretfærdig denne alt for tidlige sygdom og død forekommer, som vi alle magtesløse kan blive nødsaget til at acceptere, sætter den imidlertid også livet i perspektiv. Hvis der er noget, vi kan lære af Christian, må det være aldrig at lade os begrænse og i stedet 'tænke ud af boksen'. At huske at leve livet, mens vi har det og at huske, at vores kære ér og bliver det vigtigste. 
Vores tanker går til Christians familie med håb om, at det aftryk Christian har sat kombineret med hans ukuelige optimisme vil hjælpe til med at kunne leve videre med denne store sorg.
Æret være Christians minde."

Publiceret 27 January 2015 17:52