Henrik Wigh-Poulsen har boet i en præstegård i det meste af sin tid. Blandt andet i Aalsø i de unge år. Nu vil han være biskop i Aarhus Stift. Tirsdag aften præsenterer han sig for lokale præster og menighedsråd. Arkivfoto

Henrik Wigh-Poulsen har boet i en præstegård i det meste af sin tid. Blandt andet i Aalsø i de unge år. Nu vil han være biskop i Aarhus Stift. Tirsdag aften præsenterer han sig for lokale præster og menighedsråd. Arkivfoto

Valg af ny biskop:

Bispekandidat kommer til Rønde Højskole tirsdag

55-årige Henrik Wigh-Poulsen, domprovst ved Sankt Knuds Kirke i Odense, men med djurslandske aner, præsenterer sig for de lokale præster, medlemmer af menighedsråd og repræsentanter for valgmenigheder, tirsdag aften på Rønde Højskole

Af
Af Lars Norman Thomsen

To kandidater til at overtage bispeembedet i Aarhus Stift efter Kjeld Holm har allerede meldt sig: 55-årige Jens Maibom Pedersen, der er forstander på Diakonhøjskolen i Aarhus, og 55-årige Henrik Wigh-Poulsen, domprovst ved Sankt Knuds Kirke i Odense.
For at blive indstillet som bispekandidat, skal man have mellem 75 og 150 stillere bag sig.
De to nævnte og andre kandidater skal melde sig på banen senest 17. marts 2015 for at komme i betragtning.

Wigh-Poulsen til Rønde

De to kandidater er allerede i fuld gang med at gøre deres hoser grønne i forhold til de stemmeberettigede, det vil sige præster, medlemmer af menighedsråd og repræsentanter for valgmenigheder.
Tirsdag aften, klokken 19.30, kommer Henrik Wigh Poulsen således til Rønde Højskole for at møde og præsentere sig for lokale præster og menighedsrådsmedlemmer.
Et kig på Henrik Wigh Poulsens hjemmeside afslører, at han har sin stillerliste på plads, og at han har en lang række anbefalere.

Både blandt stillere og anbefalere bemærker man flere lokale præster.

Lokale aner

Henrik Wigh-Poulsen er født i Randers i 1959, men opvokset på Djursland, i Vejlby-Homå og Ålsø-Hoed hvor hans far, P.K. Poulsen, var præst og provst.
Bispekandidaten blev student fra Grenaa Gymnasium i 1979 og blev siden cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1989.
Efterfølgende har arbejdet som sognepræst, været lærer på Askov Højskole, arbejdet som tekstforfatter på et reklamebureau, været leder af forsknings- og formidlingscentret Grundtvig-Akademiet på Vartov i København og er altså for nuværende domprovst ved Sankt Knuds Kirke i Odense.

 • Den nye biskop skal afløse Kjeld Holm, som fratræder med udgangen af juli. Han fylder 70 år 18. juli og falder dermed for aldersgrænsen
 • Kjeld Holm har været biskop for Aarhus Stift siden maj 1994 og når dermed at få lidt mere end 20 år på posten
 • Den nye biskop indsættes søndag 6. september i Aarhus Domkirke

En ny biskop vælges på følgende måde:

 • Alle stemmeberettigede, det vil sige præster, medlemmer af menighedsråd og repræsentanter for valgmenigheder, har mulighed for at indstille en kandidat til bispeposten. For at blive indstillet som bispekandidat, skal man have mellem 75 og 150 stillere bag sig
 • Alle stemmeberettigede kan være stillere, men kun for én kandidat, og man kan ikke være stiller for sig selv
 • En kandidat skal være cand.theol. fra et dansk universitet og opfylde betingelserne for at blive præst i folkekirken, men ikke nødvendigvis være stemmeberettiget
 • Kirkeministeriet fastsætter proceduren for at vælge en valgbestyrelse blandt provstiudvalgets medlemmer
 • Valgbestyrelsen har tre medlemmer, som varetager afholdelsen af valget. Typisk fremstiller og udsender valgbestyrelsen afstemningsmateriale til de stemmeberettigede og tæller stemmer op
 • De stemmeberettigede har efter udskrivelsen af valget tre uger til at indsende deres stemme 
 • En kandidat skal have mere end halvdelen af alle stemmerne for at blive valgt. Hvis der kun er opstillet to kandidater, og de får lige mange stemmer, afgør kirkeministeren, hvem der skal være biskop
 • Hvis der er flere end to kandidater, og ingen af dem får mere end halvdelen af stemmerne, skal de to kandidater med flest stemmer ud i anden valgrunde
 • Hvis de to kandidater her får lige mange stemmer, er det også kirkeministeren, der bestemmer, hvem den nye biskop skal være

Kilde: Kirkeministeriet

Publiceret 25 January 2015 07:15