Debat:

Hospice - godt at Region Midt er kommet til fornuft

Af Eigil Holm Nielsen (SF), Knebel, kandidat til Regionsrådet:

"Regionen havde lagt op til at der skulle ske nedskæringer af tildelingen af midler til de eksisterende hospice. Da Hospice Djursland er Regions Midts største hospice, så skulle der her skæres 968 000 kroner. Det ville betyde, at der skulle reduceres med 3 medarbejdere, sådan at normeringen ville blive ligesom på en almindelig medicinsk afdeling på sygehusene.
Grundlaget for at lave hospicepladser var jo netop, at der skulle en ekstraordinær indsats til for den slags patienter, og at det kunne man ikke honorere på de almindelige medicinske sygehus-afdelinger. En hospicepatient er jo ikke kun een person, men har også nogle pårørende, som også har brug for opmærksomhed og omsorg i en svær periode.
Nu ser det ud til, at Region Midt i 11. time har fået kolde fødder og afventer at udmønte en besparelse til efter, at de har taget kontakt til de eksisterende hospice for at få en dialog om, hvordan man kan klare de økonomiske problemer. En dialog der hidtil fra regionens side har været ret brutal og ensidig.
Baggrunden for, at regionen har en ekstraudgift på 1,3 millioner kroner til hospicepladser, er, at regeringen har bestemt, at der skulle oprettes flere hospicepladser, og i Region Midt var der behov for, at der skulle oprettes 8 pladser i Brædstrup.

Regeringen havde givet regionen et beløb, der svarede til cirka halvdelen af udgifterne, og regionen skulle så selv skulle finde resten af pengene. ”Kvikke økonomer” i regionen havde så fundet ud af en økonomisk tildelingsmodel, der gav hospicepatienter den samme tildeling som patienter får på en almindelig medicinsk afdeling, for så ville pengene passe..
Jeg håber, at regionen besinder sig og sørger for en standard på hospice, der kan begrunde at man har oprettet institutionerne, da de er til stor gavn og nytte for patienter og pårørende."
 

Publiceret 25 January 2015 09:49