Seks, der vil være med til arbejde for en ny fremtid for Tirstrup: fra v: Henrik Rasmussen, næstformand i Tirstruphallens bestyrelse, Karen Jensen, leder af Ambulant Genoptræning, Jesper Ø. Pedersen, forstander på Tirstrup Idrætsefterskole, Claus Lundberg, brugsuddeler, Hanne Raahauge, fysioterapeut hos Ambulant Genoptræning, og Jørgen Brøgger, byrådspolitiker men i denne sammenhæng almindelig borger. Foto: Lars Norman Thomsen

Seks, der vil være med til arbejde for en ny fremtid for Tirstrup: fra v: Henrik Rasmussen, næstformand i Tirstruphallens bestyrelse, Karen Jensen, leder af Ambulant Genoptræning, Jesper Ø. Pedersen, forstander på Tirstrup Idrætsefterskole, Claus Lundberg, brugsuddeler, Hanne Raahauge, fysioterapeut hos Ambulant Genoptræning, og Jørgen Brøgger, byrådspolitiker men i denne sammenhæng almindelig borger. Foto: Lars Norman Thomsen

Borgermøde:

Skal Tirstrup gå i stå eller bestå?

Der skal meninger og gode forslag på bordet til Tirstrups fremtid på borgermøde tirsdag aften i Tirstrup Hallen

Af
Af Lars Norman Thomsen

Der kommer ikke stegte flyvende lige lukt ind i munden på borgerne i Tirstrup eller andre byer af samme størrelse.
Der kommer heller ikke en mand med en papkasse fuld af pengesedler til sikring af fremtiden.
I en tid, hvor urbanisering (flugten fra land til større byer) er et af de store ord i åbenbaringen, er det helt op til borgerne selv i større og mindre byer at bidrage til deres lokalområdes fremtid og overlevelse. En sikring af fremtiden er borgernes eget værk, som politikerne i Syddjurs understreger igen og igen.
Det er heldigvis også erkendelsen i Tirstrup, hvor en lille gruppe repræsentanter fra det lokale handels-, skole- og foreningsliv inviterer til borgermøde i Tirstrup Hallen under overskriften: "Projekt Mere Liv i Tirstrup" og underrubrikken "Skal Tirstrup gå i stå eller bestå"...spørgsmålstegn.

Samarbejder med DGI Østjylland

Gruppen bag borgermødet startede allerede i 2014 et samarbejde med DGI Østjylland, men den egentlige proces med at spørge borgerne fra Tirstrup og oplande starter tirsdag aften.
Mødet starter med spisning klokken 18. Det kræver forhåndstilmelding: SVALEVEJ11@OS.DK ELLER PÅ SMS TIL 29312933.
Det er Dagli'Brugsen, der giver lidt mad.
Borgermødet starter klokken 18.45. Her dukker man bare op, og både ordet og refrænet er frit.

Flere store arbejdspladser

Tirstrup er for nogle en gennemgangsby, som man passerer i bil på vej til Norddjurs Kommune, men Tirstrup rummer rent faktisk et store arbejdspladser som Tirstrup Idrætsefterskole med over 100 unge og Syddjurs Kommunes Ambulant Genoptræningscenter.
 

Publiceret 25 January 2015 14:46