Arkivfoto.

Arkivfoto.

Debat Syddjurs:

Er Ebeltoft gøgeungen i Syddjurs Kommune?

Af Erling Søgaard, Rosenvang 42, Hornslet:

"Man har jo i et langt liv haft tiltro til, at folkevalgte politikere nok skulle finde ud af en fornuftig fordeling af tingene. Men efter en tid har man set og hørt en del til øst-vest-diskussionen og forstår jo, at det ser ikke helt rimeligt ud, det der foregår.
Hvor vi i Hornslet før sammenlægningen var en del af en veldrevet og en økonomisk velfunderet Rosenholm Kommune, med arkitektonisk flot og praktisk forholdsvis nyere rådhus, er vi nu en del af en samlet Syddjurs Kommune med et rådhus i Ebeltoft etableret i et fejlslaget produkt, Mermaid Clinic, en kæmpe betonklods, der – hvad meget værre er – ligger næsten på Sjælland.
De politikere vi har haft tillid til, har altså ment, at vi som borgere nok måtte kunne forstå, at denne klods, nu hvor den alligevel lå der, var velegnet til kommunal administration, selv om den ligger rigtig langt fra hovedparten af kommunens borgere, undtaget dem fra Ebeltoft.
Men hvad kunne have været alternativet?
Kunne man ikke blot have sat bygningen til salg og på den måde måske have tiltrukket nye arbejdspladser til kommunen, og kunne man så ikke have set sig om efter et mere centralt sted, hvor man kunne placere det, man så fornemt – og lidt uden hold i virkeligheden – kalder 'Borgerservice'? For der er da ikke meget service i at flytte alting så langt væk som muligt. For at få tingene til at glide lettere ned, var man dog så storsindede, at man etablerede en Borgerservice i både Rosenholm og Rønde. Disse vil man nu fjerne!
Derfor er stadig en del murren i krogene vestpå i kommunen, hvor vi er en del, der mener, vi hellere vil være en forstad til Århus end en forstad til Ebeltoft, der jo for os kun er et lille bump på vejen til Sjælland.
Så gik det altså som i naturen: Gøgeungen skrabede det hele til sig for til sidst at vippe de andre ud over redekanten og selv tage det hele.
Det er sådanne beslutninger, taget hen over hovedet og uden hensyn til kommunens borgere, der gør, at man mister tiltroen til, at de folkevalgte politikere tjener borgernes interesser."
 

Publiceret 24 January 2015 17:58