Debat Norddjurs:

Det blæser mere ude på vandet end det gør på land

Af Henriette Vendelbo, Sorvadvej 11, 8961 Allingåbro:

"Til Mads Nikolajsen
I læserbrevet "SF ser gerne, ejerskab til vindmøller udbredes mest muligt" skriver du: "Men for eksempel Glatved-området kan måske godt rumme muligheder, hvis vi kan gå under max-højden på 150 meter."
Til din info kan jeg oplyse, at der i Norddjurs Kommunes Vindmølleplan, under Generelle retningslinjer står følgende om størrelsen på vindmøller:
- Der kan opstilles vindmøller på minimum 125 meter og op til 150 meters totalhøjde
Norddjurs Kommune må derfor gerne, gå under max-højden på 150 meter.
Personligt synes jeg, at vindmøller skal stå på havet:
- hvor de ikke kan genere naboer med støj og skyggekast
- hvor opstillingen ikke sker på bekostning af nedrivning af små landsbyer
- hvor ingen naboer risikerer at stå med en usælgelig ejendom og
- hvor det blæser mest."
 

Publiceret 24 January 2015 21:30