Hardy Vinter (i forgrunden) føler sig overbevist om, at administrationen i Syddjurs Kommune kan drives meget billigere end det er tilfældet. Foto: Lars Norman Thomsen

Hardy Vinter (i forgrunden) føler sig overbevist om, at administrationen i Syddjurs Kommune kan drives meget billigere end det er tilfældet. Foto: Lars Norman Thomsen

Hardy Vinter:

“Der festes i administrationen”

Det tidligere byrådsmedlem mener, at udgifterne til administration i Syddjurs Kommune er alt for høje sammenlignet med naboerne i Favrskov Kommune

Af
Af Lars Norman Thomsen

Hardy Vinter, Kolind, tidligere byrådspolitiker i både Midtdjurs og Syddjurs, undrer sig over, at udgifterne til den kommunale administration i Syddjurs Kommune tilsyneladende er væsentligt højere end i en sammenlignelig nabokommune som Favrskov.
På baggrund af udviklingen i to nøgletal (Bruttodriftsudgiver til administration pr. indbygger og Personaleforbrug i alt pr. 1.000 indbygere, se faktabokse) hæfter Hardy Vinter sig ved, at det er blevet dyrere og dyrere i Syddjurs at drive administrationen i perioden 2007-2012.
"I 2012 betalte skatteborgerne i Syddjurs 1.000 kroner hver i overpris lig med 41.000 kroner sammenlagt," bemærker Hardy Vinter ved at sammenholde tallene fra Favrskov og Syddjurs.
"I skærende kontrast hertil er det samlede personaleforbrug faldet så meget i Syddjurs, at Syddjurs nu har et lavere personaleforbrug end Favrskov. Min konklusion er, at der er effektiviseret markant på børn- og ældreområdet, medens der festes i administrationen med stadig stigende udgifter," siger Vinter.
 
 
 

Flere effektiviseringer

Hardy Vinter har i et debatindlæg på syddjurs.lokalavisen.dk spurgt borgmester Claus Wistoft (V), hvor mange fuldtidsstillinger der totalt set er sparet i administrationen i 2015 i forhold til for eksempel 2013?
Borgmesterens svar lyder på i underkanten af 400 job, inklusive seniorjobs. I den samlede administration er der cirka 20 medarbejdere færre i 2015 end der var i 2013. Det er et svar, der imidlertid ikke tilfredsstiller Hardy Vinter, der stiller spørgsmålstegn ved, om borgmesteren har husket at tælle de nye konsulentstillinger i Jobcenter Syddjurs med i  opgørelsen.
"Jeg er fortsat overbevist om, at administrationen i Syddjurs er alt for dyr sammenlignet med Favrskov. Og selv en samling fra 4 rådhuse til nu 2 har kun givet begrænsede besparelser," siger Hardy Vinter.
"Antallet af stillinger bør reduceres væsentligt, og der bør også ses på den faktiske overenskomstmæssige arbejdstid. Det kræver et opgør med de mange kulturbaserede betalte pauser (frokost- og kaffepauser, red.) ud over de overenskomstmæssige, fordi det vil frigøre mange årsværk til opgaveløsninger," tilføjer Hardy Vinter.
Lokalavisen sendte søndag en mail til borgmester Claus Wistoft med kopi af de to faktabokse og en anmodning om en kommentar. Borgmesteren havde ikke svaret tilbage ved redaktionens slutning mandag klokken 13.

Der kom senere et svar fra Claus Wistoft via Syddjurs Kommunes cheføkonom. Læs hans svar i detaljer i kommende tirsdags ugeavis. 


 

Faktaboks:

Bruttodriftsudgifter til administration pr. indbygger i perioden 2007-2012 (2007-priser)
Kommune/år:   2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014
Syddjurs:   4.938 5.283 5.174 5.227 5.280 5.326
Favrskov:   4.627 4.342 4.362 4.542 4.302 4.334
Gennemsnit: 4.775 4.789 4.745 4.865 4.762 4.801
Personaleforbrug i alt pr. 1.000 indb.
Kommune/år: 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014
Syddjurs 74,3 74,9 72,0 70,0 67,6 65,5   
Favrskov 72,9 73,2 74,7 74,6 69,8 67,8
Gennemsnit 73,6 74,0 73,4 72,4 68,8 66,7
Kilde: Nøgletal.dk

Publiceret 22 January 2015 16:19