Debat:

Vindmøller ubrugelige i et moderne samfund

Af Per Dalgaard (DF), byrådsmedlem i Syddjurs, folketingskandidat i Favrskovkredsen:

"Borgmester Jan Petersen, Norddjurs, er en næsten fanatisk tilhænger af vindmøller, på land. Sådan må jeg læse det, han gennem tiden har skrevet og argumenteret for i forsøget på at få de 145 meter høje møller sat op i Hevring Ådal.  Mærk lige ordet, 'Ådal'. Det lyder ikke særlig optimalt at opsætte vindmøller i en ådal.
Men ingen bekymringer fra borgerne bider på borgmesteren og hans embedsværk. Ingen.
Det vil blive en katastrofe for naboerne. Intet mindre.  Støj, lavfrekvent-støj, lysglimt fra vingerne, osv. Faldende huspriser vil helt sikkert også blive konsekvensen.
Og hvorfor skal der sættes vindmøller op på land? Vi (Danmark) har ikke brug for den el de kan producere  - når vinden blæser. De 25 procent af kapaciteten sådanne landbaserede vindmøller yder, har ingen betydning for landets forsyning med energi at gøre, overhovedet. Er det så fordi de bidrager til et bedre klima? Nej, det gør de ikke. Den lille reduktion i udledningen af CO2 ved en delvis ned-lukning af et traditionelt kraftværks produktion har ingen betydning. Denne CO2-reduktion sælges nemlig som kvoter til udlandet, der så kan fyre op under et brunkulskraftværk, der forurener 10 gange så meget som et effektivt dansk værk.
Der er kun en romantiseret holdning tilbage, og den kan et moderne samfunds behov for stabil energi ikke bruge til noget.
Et samfund som det danske har behov for en stabil, effektiv, billig og miljømæssig forsvarlig energiforsyning. Ingen af disse kriterier opfylder vindmøller. De er ikke stabile, de er ikke effektive, og de leverer en rasende dyr el."

Publiceret 20 January 2015 14:35