Debat Syddjurs:

Rønde Midtbyplan 306 én gang til - nu kun for de indviede

Af Frederik Busch, Solsortevej 2, 8410 Rønde

Hvad de færreste nok er klar over, er der fra Syddjurs Kommune henover årsskiftet igangsat en fornyet behandling af Rønde Helhedsplan – også kaldet ”Masterplanen”. Ret beset er der dog mere konkret tale om, at Rønde Midtbyplan (lokalplan 306) åbenbart ikke var tilstrækkelig tilpasset Handelsstandsforeningens præferencer – så nu skal det sidste lige på plads, og helst uden for megen iblanding fra de irriterende borgere.
Hvis man som borger i Rønde ikke har opfattet, at dette lokalplansarbejde nu igen er på dagsordenen, skal man ikke fortvivle over ens egen manglende opmærksomhed. Processen kan ikke siges at være holdt hemmelig – man har bare været yderst sparsom med oplysninger herom. Faktisk så sparsom at end ikke Syddjurs Kommunes egen informationsafdeling har været holdt orienteret, hvorfor man heller ikke har kunnet læse om dette på kommunens hjemmeside.
Fra Handelsstandsforeningen er man dog dejligt ærlige og lægger her ikke skjul på, at det handler om bedre muligheder for at udbygge forretninger på arealet mellem Hovedgaden og Birkevej og i den forbindelse skabe flere P-pladser ved at få opført 5-etagers ejendomme (m. tilhørende parkeringsarealer) ned langs Birkevejs syd-side, hvor der nu ligger private én-plans parcelhuse.
Legitimeringen af denne proces foregår som en slags halvoffentlige pseudo-høringer, hvoraf det første foregik tirsdag den 13.jan kl. 17.30-21.00 på Rønde Gymnasium. Dagsordenen var formelt ganske sympatisk og handlede bl.a. om hvordan vi kan skabe et Campus-miljø, en grøn by og en by med vækst for handelslivet.
På mødet fik vi hyggelige sandwiches og var igennem den vanlige brainstorm-lignende proces, hvor alle forslag er lige gode og alt er i spil. Afslutningsvis kom vi selvfølgelig også igennem den obligatoriske ”Jørgen-Clevin-agtige” planche-ophængning, så vi alle kunne føle ejerskab og føle vi blev taget alvorligt - – ikke særlig kvalitativt men ganske underholdende.
På mødet udtaler Syddjurs Kommunes projektkoordinator fra Plan, Udvikling og Kultur Michael Tolstrup : ”Så snart I kan blive enige om hvordan lokalplan 306 skal ændres, kan det laves om allerede i morgen – det har jeg talt med borgmester Claus Wistoft om, og der er ikke noget vi hellere vil…”. Så er tonen ligesom slået an!
Udover kommunens embedsmænd og NIRAS-konsulenterne, var der fremmødt 22 personer, hvor stort set alle repræsenterede en forening eller organisation med særlig interesse i dette felt. Det demokratiske underskud afspejledes lidt trist i, at vi var 2 almindelige borgere som ikke repræsenterede andre end os selv.
Næste møde bliver afholdt tirsdag den 27.jan kl. 17.30-21.00 og foregår på Rønde Højskole. Her bliver dagsordenen at få konkretiseret de på det første møde skitserede projektforslag. Jeg vil her opfordre til civil ulydighed ved at man fremmøder denne dag og her gør opmærksom på, at Rønde ikke skal fundere sin udvikling på 5-etagers ejendomme langs Birkevej for at skaffe P-pladser og andre nærsynede løsninger til gavn for de få.

Publiceret 20 January 2015 12:38