Debat Syddjurs:

Naturbørnehaven Mols Bjerge - har politikerne virkelig råd til at knuse et guldæg?

Af Signe Katholm Madsen og Birthe Linddal - på vegne af 44 medunderskrivere:

"Gennem snart 20 år har Mols og de yngste molboere været beriget med en enestående institution: Naturbørnehaven Mols Bjerge. En børnehave, der med sin helt egen særegne profil og tre forskellige placeringer rundt i Nationalparken har givet vores børn et fantastisk institutionsliv. En hverdag  i al slags vejr, fyldt med gode oplevelser, brændte kinder og læring i naturen. Der har været bål og pandekager, ugleture, strandliv og masser af stormvejr. 
Naturbørnehaven har tjent som pædagogisk forbillede både herhjemme og ude i verden. Kinesere er rejst hertil, prinsesser har været på besøg og de unge har stået i kø for at komme i praktik netop i denne institution. Naturbørnehaven står for en helt særlig pædagogik, som eksperter har talt højt om og ladet sig inspirere af. Flere hundrede følger hver dag med i børnehavens aktiviteter på facebook. 
Folk er flyttet til Mols for at få deres børn i denne institution. I starten af året kom en af de ressourcestærke familier, Syddjurs så ivrigt ønsker at tiltrække, hertil fra Skive af samme grund. I hele kommunen er det den institution, der har de bedste evalueringer. Og i alle de år har forældre lykkeligt og trygt afleveret deres børn i dette paradis og kørt tilbage til civilisationen for at tage fat. 
Der er med andre ord tale om en fantastisk institution, som ikke er dyrere end andre, hvis man  medtænker de betydelige besparelser i anlægs- og ejendomsudgifter, en børnehave bestående af tre skurvogne repræsenterer. 
Til trods for alt dette, er timerne talte for Naturbørnehaven, som vi kender den. 
Gennem de sidste 1-2 år har en stor gruppe dedikerede forældre kæmpet hårdt for at bevare denne institutions værdifulde særpræg i en ny fælles struktur. Vi havde håbet, troet på og var blevet lovet, at Naturbørnehaven kunne forblive en mobil enhed med fast børnegruppe under det fælles børnehus i Knebel. Rundt i landet findes der talrige eksempler på, at en sådan model med flere profiler sagtens kan fungere og være økonomisk rentabel. 
Men trods opbakning fra en samlet fællesbestyrelse på Molsskolen og klare formuleringer i ansøgningen til kommunen, gik noget galt undervejs. 
Det var derfor med chok, at vi kunne bevidne, hvordan kommunalbestyrelsen den 17. december 2014 undlod at sikre Naturbørnehaven som en delvist selvstændig enhed under det nye fælles børnehus. Dette uagtet, at mange politikere talte varmt, pænt, opbakkende og rosende om institutionen, inden beslutningen blet truffet. Nøjagtigt som mange af dem har gjort undervejs. 
Kære politikere og I andre, der bestemmer og trækker i trådende. Vi undres over, hvordan en kommune som Syddjurs, der kæmper så hårdt for øget bosætning af unge børnefamilier, kæmper så hårdt for at fremstå som en dynamisk kommune midt i naturen, er villig til tabe denne succes og knuse et guldæg. Alt imens I stadig prøver at knække koden for at få flere tilflyttere herud – ja, endda investerer store summer i selvsamme mission. Og alt imens jeres andet guldæg, Nationalpark Mols Bjerge, har et hængende politisk krav om aktiviteter og lokal forankring for også at sikre en check i fremtiden. 
Hvorfor lede efter noget nyt, når man har noget, der virker så formidabelt? Hvorfor lave en ny, stor institution efter samme model, som alle de andre gør – alle dem, I konkurrerer med om øget bosætning – frem for at dyrke dette unikke, succesfulde sted og lade andre kopiere jer? Essensen af de anbefalinger, regeringens nedsatte kommission for landdistriktsudvikling i sin tid fremlagde, var netop, at man lokalt dyrkede det særegne potentiale. 
Hvorfor betyder vores enorme opbakning og det store lokale engagement, vi udviser, ikke noget i en lokal kontekt? Hvorfor betyder en forrygende pædagogisk succes – ikke mindst for børn med særlige udfordringer – ikke noget? 
Det ligger os naturligvis meget på sinde, at alle børn på Mols skal have et unikt, attraktivt og fantastisk dagtilbud. Og den gode nyhed er, at det ene på ingen måde udelukker det andet. Vi vil gerne være en del af et nyt ledelses- og organisationsfællesskab, hvor hver enhed har en unik pædagogfaglig profil under det fælles. Men i en sådan fælles struktur må styrkelse og bevaring af det særegne trumfe udvanding. 
På den måde kan hver del finde sin plads i helheden. Børnene kan finde nærvær og tryghed i deres egen, afgrænsede enhed og samtidig opleve glæden og stoltheden ved at dele deres sted med andre ved lejlighedsvise fællesarrangementer. 
Hvorom alting er, er vi mange herude – inklusiv tilflyttere som dem, Syddjurs Kommune drømmer om at tiltrække –  som har forladt eller på anden måde fravalgt det ”fede” storbyliv og de gode karrieremuligheder for at få noget andet – noget unikt. For at give vores børn et liv i noget af Danmarks absolut smukkeste natur. Hvorfor sætte det på spil, som vi er kommet for? Hvorfor ikke bruge Naturbørnehavens mangeårige succes til at sætte reel handling og vilje bag ordene, så vi sammen kan skabe ”det gode børneliv”?"

Publiceret 20 January 2015 14:54