Pie Baastrup og hendes far og brødre var en del af Hornslet-Gruppen, som den lokale forfatter og journalist, Kim Lykke Jensen har skrevet en smuk bog om, der udkom i november 2014.

Pie Baastrup og hendes far og brødre var en del af Hornslet-Gruppen, som den lokale forfatter og journalist, Kim Lykke Jensen har skrevet en smuk bog om, der udkom i november 2014.

2. verdenskrig:

Prisen var høj for modstandsbevægelsens børn

Hør historien om lægedatteren Pie Baastrup fra Hornslet og hendes familie, der blev vigtige brikker i den danske modstandskamp under besættelsen 1940-45. Datteren Lise Baastrup fortæller om kampens pris ved et Foreningen Norden arrangement i Sognegaarden

Af
Af Lars Norman Thomsen

De, der har haft lejlighed til at læse den lokale forfatter og journalist Kim Lykke Jensens nys udgivne bog om Hornslet-Gruppen, kender til lægefamilien Baastrup Thomsen: faderen Holger Thomsen, der var sygehuslæge i Hornslet, samt de tre børn Svend Baastrup Thomsen, Bjørn Baastrup Thomsen og Pie Baastrup Frandsen.
Alle fire spillede afgørende roller i den lokale modstandsbevægelse.
Det er især om lægedatteren Pie Baastrup Frandsen, der er i fokus, ved et Foreningen Norden arrangement mandag 26. januar i Sognegaarden i Hornslet. Datteren Lise Baastrup, kommer og fortæller historien om sin mor og familien Baastrup Thomsen. Tidligere højskolelærer Poul Smedegaard Andersen, der bor i Hornslet, sidder ved klaveret og akkompagnerer til fællessangene.

Kampens pris

Pie Baastrup Frandsen husede højtstående faldskærmsfolk, var kurér og deltog i våbenmodtagelser. Hun blev taget af Gestapo i København 13. januar 1944 og gennemlevede det hele: celle i Vestre Fængsel, forhørene, krigsretten på Dagmarhus, transport i kreaturvogn gennem Tyskland og 10 måneders rædsler i nazisternes tugthuse. Med sit humør forsøgte hun at holde modet oppe hos sine lidelsesfæller og undertrykke angsten hos sig selv – men kampen havde en pris.
Krigens rædsler fortsatte efter befrielsen for mange af modstandsfolkene, også for Pie Baastrup Frandsen. Et tema, der sjældent har været behandlet i den ellers omfangsrige efterkrigslitteratur.
Datteren Lise Baastrup oplevede, hvordan krigens følger fortsatte og satte dybe spor i livet senere – også hos modstandsbevægelsens børn.
 

  • Om Pie Baastrup & Hornslet-Gruppen v. Lise Baastrup og Poul Smedegaard Andersen
  • Mandag 26. januar 2015 klokken 19.30 i Hornslet Sognegård
  • Arrangør: Foreningen Norden

 

Publiceret 20 January 2015 19:30