Modelfoto.

Modelfoto.

Debat Norddjurs:

Er I på vej til at affolke Norddjurs?

Af Mogens Junker Larsen, Søbyvej 41, 8570 Trustrup:

"Kære kommunalbestyrelse

Udpluk af Norddjurs Lokalavis (udgave nummer 3/15):

“Alt i Danmark fremover forudsætter at der skabes vækst. Vi prøver hvert år i budgettet at gøre det nemmere at drive virksomhed.”
"Han nævnte derefter en lang række rammevilkår, der matcher denne politik, samt nye tiltag som letbane, omfartsvej ved Grenaa med mere. De erhvervsfolk, der har vindmøller som en del af forretningen, kunne glæde sig over en melding om, at borgmesteren ikke er til sinds at bøje sig for argumenter om gener i forbindelse med vindmølleopstilling. Han er villig til at konflikte og kæmpe for de arbejdspladser, der er i denne industri, også i Norddjurs."

Det er helt ufatteligt at læse, at vores borgmester slet ikke varertager sine borgers ve og vel, og kun tænker på at fremme industri og erhvervsfolk? Er han overhovedet ikke "et menneske"?

Såfremt man følger med i medierne, sidst den 14.01.15, hvor en minkavler udtaler sig om, at der er beviser for, at hans mink er væsentligt dårligere til at formere sig, og han har selv haft 2 HJERTEANFALD, efter at være blevet nabo til kæmpevindmøller, både dyrlæge og læge udtaler, at det ikke kan udelukket, at det skyldes at være nabo til vindmøller.

Ovennævnte er kun en ud af mange, der har klaget over gener ved vindmøller, det er altså ret alvorligt, så må det da snart gå op for Hr. Jan Petersen, at naboer til vindmøller, er tvunget til at forlade deres hjem, og miste deres formue, idet ejendommen bliver usælgelig.

Skal Norddjurs affolkes, og skal den kun bestå af industri og vindmøller?

Jeg skal ikke undlade, at gøre opmærksom på:

Proportionalitetsprincippet.

Proportionalitetsprincippet er et grundlæggende princip i forvaltningsretten, der indebærer, at der ikke må foretages mere indgribende foranstaltninger end højst nødvendigt. Det vil sige, at hvis mindre foranstaltninger er tilstrækkelige, skal de bruges, og foranstaltningen skal stå i rimeligt forhold til målet.

Det fremgår af vindmølleplanen afsnit 5.16 generelle retningslinjer nr. 3, at der kan opstilles vindmøller på minimum 125 meter op til 150 meter højde. Dette er angivet for alle 6 vindmølleområder.

Kommunalbestyrelsen skal vurdere, om målsætningen i vindmølleplanen kan opfyldes f.eks. ved anvendelse af en andenvindmølletype end den i VVM-redegørelsen nævnte, og om en anden type i så fald vil være mindre indgribende overfor borgerne. Kommunalbestyrelsen skal altså vurdere alle vindmølletyper inden for størrelsen 125-150 meter, og herunder vurdere, hvilken af disse møller, der på alle områder såsom støjpåvirkning, skyggekast, reflekser m.v. vil være mindst indgribende over for borgerne, hovedsageligt borgere inden for nærzonen.

Kommunalbestyrelsen har ikke fortaget en sådan vurdering, hvorfor proportionalitetsprincippet ikke er iagttaget.


Mogens Junker Larsen
- forhåbentlig ikke kommende nabo til 4 kæmpevindmøller."

Publiceret 19 January 2015 08:00