Foto fra bogen: Mols Bjerge, randmorænelandskab ved Julingshøje

Foto fra bogen: Mols Bjerge, randmorænelandskab ved Julingshøje

Ny bog:

Hvad er historien bag Djurslands landskaber?

I den ny bog Danske Landskaber kan man lære landskabet i Djursland samt en lang række andre danske landskaber at kende

Af
Af Lars Norman Thomsen

Landskaberne på Djursland er mange og varierede. Med bakker, klinter og søer. Tager man en tur gennem landet, kan man opleve blandt andet Mols Bjerges mægtige randmoræner og en smeltevandsslette mellem Feldballe og Ebeltoft. Men hvad er historien bag Djurslands landskaber?
Det kan man blive klogere på i den aktuelle bog Danske Landskaber skrevet af Jørgen Jensen & Lars Norman.
I bogen fortælles blandt andet om, hvordan smeltevandssletterne i Danmark er opstået, og om de forskellige måder, man mener, at randmoræner kan være dannet på. Mols Bjerge er et stort randmorænelandskab, hvor "det højeste punkt (Agri Bavnehøj, red.) ligger 127 meter over havet". I Syddjursland ligger den 2,5 kilometer lange moræneklint Mols Hoved, og i bogen kan man få et levende indblik i, hvad denne og andre danske klinter består af samt deres historie.
Danske landskaber er inddelt i 14 kapitler og opbygget kronologisk fra de ældste landskaber med granit og gnejs til oddelandskaber, som er Danmarks yngste. Bogen er illustreret med fotos af Lars Norman.

  • Jørgen Jensen & Lars Norman: Danske landskaber. 350 sider. Gyldendal. 2014
  • www.gyldendal.dk/danske-landskaber-id21123

Publiceret 18 January 2015 18:31