Arkivfoto.

Arkivfoto.

Debat Syddjurs:

Borgerservice - to konkrete forslag til bedre borgerservice

Åbent brev til byrådet i Syddjurs.

Af formændene for Hornslet Distriktsråd, Distriktsråd Ådalen, Ugelbølle Landsbyråd og Rønde Distriktsråd:

"Byrådet centraliserer i løbet af den kommende uge Borgerservice i Syddjurs Kommune til Ebeltoft Rådhus. Vi  ved, at der i ca. 3 uger efter lukningen af Borgerserviceafdelingerne i Hornslet og Rønde vil være tilknyttet en person fra de nuværende borgerserviceafdelinger til de biblioteker i Kommunen, der fremover skal servicere borgere, der ikke kan eller vil tage til Ebeltoft Rådhus.
Distriktsrådene vil gerne opfordre Byrådet til at forlænge den periode, hvor en person fra de nuværende borgerserviceafdelinger skal hjælpe til på bibliotekerne i Kommunen, til det første år, hvor de skal undervise de nuværende bibliotekarer samt være Kommunens borgerne behjælpelige med alle mulige  problemer.
Alle ved jo, at alle de forskelligartede problemer, som de enkelte borgerne kommer med, ikke alle vil opstå indenfor en 3 ugers periode. Borgerservicemedarbejderen vil derfor ikke kunne nå at sætte det nuværende bibliotekspersonale ind i alle Borgerserviceses problematikker indenfor 3 uger.
Hvis man fjerner borgerservicemedarbejderen så hurtigt, vil det måske betyde, at man lader bibliotekarerne lidt i stikken, idet de måske ikke kan svare på alle de spørgsmål, som borgerne kommer med. Dette betyder dårligere kommunal service og måske dermed utilfredse borgere.
Allerede nu kan vi konstatere, at der er kø ved bibliotekarerne for at få undervisning i edb og spørgsmål omkring det kommunale system, samtidig med at bibliotekarerne varetager deres normale bibliotekarjob. Med det nye ekstra arbejde man pålægger dem, vil det betyde dårligere service fremover for alle de borgere, der ikke kan eller vil tage til Borgerservice på Ebeltoft Rådhus.
Vi vil derudover foreslå, at der efter dette første år etableres en turnusordning mellem bibliotekerne, hvor en fra  Borgerserviceafdelingen på skift kan være på de forskellige biblioteker i løbet af ugen.
På den måde vil det stadigt være muligt for alle at få fuld borgerservice, idet man f.eks. hver mandag så ville vide, at man kunne få professionel hjælp på Hornslet Bibliotek.
På denne måde kunne man også formindske den udrykningsservice man fra borgmesteren og viceborgmesterens side oplyser, at man ville kunne rekvirere. Så set i det lange perspektiv, er den foreslåede ordning måske ikke økonomisk dyrere samtidig med,  at vi som borgere i Syddjurs kommune vil opleve en langt bedre service end den ordning, der nu påtænkes."
Medunderskrivere:
Af Hans Nielsen, formand for Hornslet Distriktsråd,  Ellen Aarebo Jensen, formand for Distriktsråd Ådalen, René Povlsen, formand for Ugelbølle Landsbyråd og Carsten Skivild, Rønde Distriktsråd.

Publiceret 18 January 2015 23:45