Debat Syddjurs:

Borgerservice - et kompetent byråd graver ikke nye øst-vest grøfter

Af Hans Christian Baltzer, Pindstrup, byrådsmedlem i Syddjurs (A):

"Mit ønske med mit dagsordensforslag på byrådets sidste møde 17. december 2014 var ikke at ændre den demokratiske beslutning, som blev truffet i 2012, efter en 14-13 afstemning.
En beslutning som betød, at borgerservice i Hornslet og Rønde skulle lukke, og at Ebeltoft Rådhus skulle være hoved-borgerservicecenter, den beslutning ligger fast, ellers ville alle de mange brugte millioner til ombygning af rådhuset jo være spildte.
Mit beslutningsforslag i december gik udelukkende på, når man byggede det nye plejehjem i Rønde, at man så ville gøre plads i byggeriet til en borgerservice og en nærpolitistation, og man i Hornslet ville kunne gøre det samme, altså til en mindre borgerservice, ved den ombygning som er sat i gang.
Netop for at gøre det nemmere for en stor del af Syddjurs Kommunes borgere at komme tættere til en borgerservice med et kvalificeret personale, som kunne betjene borgerne som hidtil, på en god måde. Men det var også et ønske om, at pas- og kørekortfunktionen, kunne vende tilbage til Rønde, hvad der geografisk set ville være rigtigt. Som jeg udtrykte det i mit indlæg på byrådsmødet, at det nye byråd kunne være med til at genoverveje, gentænke beslutningen om lukninger af de to borgerservice-funktioner i Hornslet og Rønde.
Og jeg vil gerne hermed fastslå, at jeg ikke ønsker en debat om øst–vest men kun, at byrådet med stor alvor ser på, at vi ikke selv skaber, åbner for debatten øst–vest, med vores byrådsbeslutninger.
Jeg er sikker på, at hvis man nu fra SF og Venstre tilkendegiver, at man vil genoverveje, gentænke hele sagen om lukningerne i de to byer, så bliver der måske - ro om sagen.
Men en ting ligger fast, at hovedborgerservicen er på rådhuset i Ebeltoft, og det ændres der ikke på."

Publiceret 18 January 2015 14:45