Foto: En del af Enhedslistens bestyrelse til høring på byrådsmødet i december 2014

Foto: En del af Enhedslistens bestyrelse til høring på byrådsmødet i december 2014

Debat Syddjurs:

Borgerservice - hvorfor så ikke Sletterhage Fyr?

Af Thøger Pauli og Kurt Simonsen, på vegne af bestyrelsen for Enhedslisten Syddjurs:

"For et par år siden blev det besluttet at centralisere borgerservice i Syddjurs, således at de fleste funktioner fysisk blev placeret i den fjerneste ende af Ebeltoft i forbindelse med rådhuset. Det skal ske med virkning fra 26. januar 2015.
Enhedslisten i Syddjurs er stærkt imod denne fysiske centralisering af borgerservice. For os er borgerservice sjovt nok noget, som skal give borgerne god service, således at de kommunale funktioner, som kræver kontakt med sagsbehandlere og andre, ligger i umiddelbar nærhed af de borgere, som er afhængige af disse. Godtnok kan nogle funktioner klares via IT, men vi må se i øjnene, at ikke alle borgere har mulighed, evner eller lyst til at benytte dette medie.
Får borgerne virkelig bedre service af denne centralisering?
Når man nærlæser ex-borgmester Kirstine Billes argumenter for centraliseringens velsignelser, lyder hun desværre mere som en bureaukrat og administrator end som en politiker med visioner. Er centralisering virkelig SF-politik nu om dage? Engang var I et græsrodsparti.
Man har valgt at placere et rådhus i Ebeltoft. Kikker man på et kort over Syddjurs Kommune, kunne man ikke have valgt et fjernere sted – det skulle da lige være Sletterhage Fyr. Men fordi rådhuset er placeret i Ebeltoft, er det jo ikke ensbetydende med, at Borgerservice også skal placeres her. Medarbejderne, som betjener denne, kan udmærket kommunikere med hinanden via internet, videolink og e-mail. Men dette kan man ikke umiddelbart forvente, at borgerne skal kunne.
Nu er det fremført, at man kan benytte flextur, og det kan da også være en mulighed, for busforbindelserne til Ebeltoft er ikke optimale overalt i kommunen. Men flextur koster 4 kr/km. og kan være velegnet til nogle kørsler, men en transport til og fra Borgerservice, som er placeret i Ebeltoft, kan beløbe sig til 300 kr for en returbillet, hvis man kører fra den fjerneste del af kommunen (Pindstrup eller Hornslet for eksempel). Hvem skal betale denne udgift og hvem skal betale merudgiften til de taxa-vognmænd, der kører ruten? Og hvis man kan få den refunderet hos kommunen, vil det jo blive en stor udgift, som sikkert kan overskygge den besparelse, der er ved at have en del af Borgerservice placeret andre steder, f.eks. i Kolind og Hornslet.
Det ville kunne kaldes Borgerservice."

Publiceret 15 January 2015 11:47