Debat Syddjurs:

Borgerservice - må vi så få en forklaring fra byrådsflertallet

Af Hans Nielsen, Hornslet Distriktsråd:

"På byrådsmødet den 17. december 2014 nedstemte byrådet i Syddjurs Kommune et forslag fra Hans Christian Baltzer (S, Pindstrup) om, at genoverveje flytningen af Borgerservice. Flytningen af Borgerservice er kun en lille del af de store ændringer af de administrative bygninger og funktioner, som byrådet vedtog med én stemmes flertal tilbage i 2012. Meget imod mange Distriktsråd, borgere og ansattes råd og ønsker. En beslutning der blev taget på baggrund af kommunens økonomi.
Ændringerne i Borgerservice bliver af mange borgere opfattet som forringelser i den personlige betjening. For i forbindelse med nedlægningen af Borgerservice i Rønde og Hornslet samt flytningen af udstedelse af pas og kørekort fra Rønde til Ebeltoft har vi hørt meget lidt om den borgerservice, som bibliotekerne bliver opgraderet til at kunne yde, så resultatet er desværre utilfredse og vrede borgere. I skriver, at man kan hente batterier til sit høreapparat samt få hjælp med digital selvbetjening. Det er bare ikke godt nok. For når man har fået fritagelse for borger.dk, så er det fordi, at man ikke er i stand til at betjene PC, tablet og smartphones og derfor hverken behersker borger.dk eller kommunens hjemmeside. De borgere lever altså stadig her i kommunen, og nogle er endda stadig aktive, driftige skatteydere, selvom de måske ikke starter dagen med at tænde mobiltelefon eller pc, men i stedet går ud og henter avisen i postkassen.
En af byrådets visioner i Kommuneplan 2013 er at udarbejde en stærk bosætningspolitik med udgangspunkt i Syddjurs Kommunes unikke kvaliteter og nærheden til Aarhus. Dertil har man skitseret tre vækstmotorer: "Det blå bånd" (byerne rundt om Kalø Vig) og "Det grønne bånd" (byerne langs nærbanen til Grenaa). For kommunen har et stort behov for at øge skattegrundlaget, hvorfor man arbejder på at gøre kommunen mere attraktiv for erhvervsaktive tilflyttere. Derfor udstykker man flest grunde tæt på grænsen til Aarhus Kommune, hvortil mange tilflyttere stadig vil pendle til deres arbejdsplads. Derfor forbedrer man den kollektive trafik til Aarhus med blandt andet opgradering af nærbane. Og derfor giver det heller ikke mening for tilflyttere, at man lægger Borgerservice så langt væk fra Aarhus som muligt. Pas og kørekort kan vi få lavet i Randers, Grenaa eller i Aarhus, men er det virkelig det, som byrådet ønsker?
Kommunens tredie vækstområde ligger uden for både "Det blå bånd" og "Det grønne bånd": Den historiske købstadsperle Ebeltoft – der rummer nogle helt særlige vækstpotentialer med sine styrker indenfor turisme, kultur og kreative erhverv. Her placerer man først Syddjurs Jobcenter og nu også Borgerservice?"

Publiceret 14 January 2015 10:27