Debat Syddjurs:

Borgerservice - Alle vil udvikling, færre vil forandring

Af Syddjurs borgmester Claus Wistoft (V):

"Det er både ærgerligt og unødvendigt, at en stemning opstår om de ændringer, der nu gennemføres i Syddjurs Kommunes borgerbetjening som konsekvens af byrådets næsten 2 år gamle beslutning.
Når Formanden for Ældresagen og andre bekymrer sig om fremtidens betjening af borgerne, er det en bekymring jeg som borgmester anerkender, og ligeså er jeg sikker på at byrådet gør.
Byrådets beslutning er velovervejet i lyset af den digitaliseringsudvikling, vi alle er en del af, og som allerede slår igennem med stærkt dalende antal fysiske fremmøder på rådhusene, ligesom kommuner generelt af finansmisteren pålægges effektiviseringskrav der kræver ændringer.
Uden at gennemtrævle beslutningen om lukning af Rønde og Hornslet, er der ikke grund til at så tvivl om de økonomiske rationaler forudsat i forbindelse hermed, idet de allerede er indregnet i budgetterne og i år indhøstes med 8 procent mindre lønsum på borgerservice i 2015 end året før.
Det bør handle om at fokusere på, at borgerserviceopgaven løses på tilfredsstillende vis også i fremtiden, og her er vurderingen fra byrådets side, at den altovervejende del at de henvendelser, der kommer til borgerservice, kan løses digitalt og hjælp på bibliotekerne. Det er alene ved fornyelse af pas og kørekort eller anden særlig sag, at fysisk fremmøde på rådhuset er nødvendigt. Pas kan også fornyes i andre kommuner, såfremt det er nemmere for den enkelte.
Derudover tilbydes som hidtil hotline, callcenter og mulighed for besøg hos de svageste borgere, af en medarbejder i eget hjem – se http://www.syddjurs.dk/indhold/borgerservice-flyttes-til-ebeltoft
Ydermere placerer vi borgerservicemedarbejdere på bibliotekerne i Rønde og Hornslet i en periode efter lukningen på rådhusene, netop for at gøre overgangen smidig og samtidig sikre at alle behov opfyldes.
Da beslutningen bag borgerserviceændringerne er vedtaget af et enigt byråd den 25. april 2013, er det også lidt svært at tage alvorligt, når nogen få kollegaer fra byrådet nu signalerer, at beslutningen er tosset – idet de har haft 2 år til at stille andre forslag uden at gøre dette.
Derfor bør vi ikke diskutere, hvor produktionsafdelingen for borgerservice er placeret, men alene fokusere på at borgerserviceopgaven løses tilfredsstillende, hvilket jeg fuldt og fast tror på, at den også bliver i fremtiden.
Jeg appellerer her bare til at lade de nye løsninger få en fair chance, fremfor at tage alle bekymringer på forskud – men  ingen af os er jo gode til forandringer.
Når alle omflytninger ved næste årsskifte forhåbentlig er på plads vil der være cirka 140 medarbejdere på rådhuset i Hornslet og cirka 300 medarbejdere på rådhuset i Ebeltoft, alle på moderniserede arbejdspladser med tidssvarende arbejdsmiljø.
Moderniserede forhold til vores medarbejdere er afgørende for både tiltrækning, fastholdelse og et lavt sygefravær i det daglige."

Publiceret 14 January 2015 09:04