Seks glade modtagere af legat

Grenaa Haandværker- og Industriforenings Ungdomslegat er blevet uddelt

Af
Anette Bonde

En elev på Grenaa Produktionsskole og fire unge på videregående uddannelser fik en pæn skilling, da Grenaa Haandværker- og Industriforenings Ungdomslegat tirsdag 6. januar uddelte legater i rådssalen på Grenå Rådhus under medvirken af borgmester Jan Petersen:
Tahmina Haidari. der er elev på Grenaa Produktionsskolemodtog således 1.000 kroner. Produktionsskolen har indstillet hende med en lang begrundelse og mange positive ord.
Det nævnes blandt andet, at Tahmina gennem sit forløb på Grenaa Produktionsskole har været gennem en stor og positiv udvikling. Hun er fra Afghanistan, og først i en alder af 14 år fik hun undervisning. Da hun for to år siden kom på produktionsskolen, var Tahmina ikke i stand til at udtrykke sig forståeligt på dansk, og derfor havde hun det også vanskeligt socialt. Hun har med stor udholdenhed arbejdet med sproget og er i dag i stand til at forstå og indgå i gode relationer sammen med de andre, og hun deltager i al den undervisning, hun har mulighed for. Hun vil gerne have en uddannelse, lære noget og få et godt arbejdsliv.
Produktionsskolen peger på Tahmina, på grund af hendes gå-på-mod, så hun lærer nye færdigheder, og at hun arbejder modent og seriøst med alt. I indstillingen understreges også, at hun altid er hjælpsom og er en venlig, imødekommende person, som vil det bedste for alle.

Fem portioner a 2500

Til unge under videreuddannelse er der fem legatportioner a 2.500 kroner.
De gik til Christian Carstensen, som læser til ingeniør på Danmarks Tekniske Universitet, Anne Kirstine Corfitz Pedersen, som læser bioteknologi på Aalborg Universitet, Jeanette Christiansen, som læser østeuropastudier på Århus Universitet, Camilla Ottilia Pedersen som læser jura på Århus Universitet - herunder et semester på Cambridge Universitet, og til Agnethe Aaby Sørensen som læser internationale studirer på Århus Universitet, herundet et semester i Schweitz

Publiceret 14 January 2015 11:30