Debat Syddjurs:

Det er en ”Ommer” hr. Borgmester

Af Ove Buus Pedersen. Formand for Ældresagen Midtdjurs. Formand for Koordinationsudvalget i Ældresagen Syddjurs, som dækker Ebeltoft, Rønde, Rosenholm

Som Formand for Ældresagen Midtdjurs, og formand for Ældre sagens Koordinationsudvalg i Syddjurs kommune, som dækker alle fire lokalafdelinger i henholdsvis Ebeltoft, Rønde, Rosenholm og Midtdjurs, repræsenterer jeg her ca. 6200 medlemmer, hvoraf ca. 1/3 bor i den gamle Ebeltoft kommune. På den baggrund er jeg nødt til at reagere, når jeg hører i pressen, at man, med vores Borgmesters velsignelse, planlægger at flytte hele kommunens Borgerservice til Ebeltoft, allerede her den 26. januar.
Jeg har intet imod Ebeltoft, tværtimod, men selv vore Politikere og vor Borgmester, må jo indrømme at Ebeltoft på landkortet er placeret i det ene hjørne af kommunen, og derfor er dette en urimelig og tåbelig beslutning. De mennesker jeg repræsenterer, er ældre , svage og enlige, som har svært ved at komme rundt, ikke mindst fordi at mange af kommunens lokalruter efterhånden også er nedlagt, og mange ikke er selvtransporterende. Derfor vil en sådan beslutning være en hån mod, og mangel på respekt for denne gruppe borgere, og det kan vi som Ældre sag ikke sidde overhørigt.
Prøv at kigge på et kort, kære politikere, og se hvor langt borgere fra det yderste af Rosenholm og Pindstrup og Nimtofteområderne i Midtdjurs kommuner vil få, så vil I kunne se, at mellem 35 og 50 km er resultatet. Det kan man ikke byde ældre borgere.
Det kan ældre borgere ikke være tjent med, og det kan I, kære Politikere, og du kære Borgmester ikke være bekendt. Det er simpelthen en ”Ommer”.
Det burde være indlysende, selv for Politikere, at Borgerservice i en stor kommune, selvfølgelig bør være stort set midt i. Alt andet er urimeligt og respektløst, ikke mindst over for de ældre og svage, som I jo samtidig hele tiden henviser til den Borgerservice. Nu vil man så flytte den længst væk i det ene hjørne af kommunen.
Hvis man virkelig vil dette, må der selvsagt være bemandede betjeningsmuligheder også i f.eks. Hornslet, samt et eller andet sted i Rønde/Midtdjurs.
Man hører at man regner med at kunne spare en stort beløb ved ændringen. Dette tvivler jeg meget på, da den besparelse jo nok minimum ædes op af det er skal laves om i Ebeltoft. Derudover kunne I jo passende tænke på, hvad det vil betyde af , tid, gener og transportudgifter for de ældre borgere, som for manges vedkommende kun har folkepensionen.
Jeg håber virkelig meget, og jeg opfordrer kraftigt vores Borgmester og vore Lokalpolitikere til, at tænke om igen. Husk venligst på, at ældre borgere også betaler skat, og har gjort det et langt liv, og dermed har været med til at bygge det samfund vi nu har. Ikke mindst derfor har de også krav på en ordentlig behandling på deres ældre dage, og I, kære Politikere, har jo også brug for de ældres stemmer ved næste kommunalvalg. Derfor er min opfordring, Vågn nu op, og tænk om igen, og vis lidt respekt, også for alle kommunens ældre, svage og enlige borgere.
Vi har stadigvæk tusindvis som ikke er digitale, og som aldrig bliver det. De har heller ikke fortjent dette. Det er ganske enkelt en håbløs og hovedløs beslutning.
En beslutning om at flytte den samlede Borgerservice til Ebeltoft, er virkelig ”Borgerservice” med omvendt fortegn.
Det er en Ommer !

Publiceret 13 January 2015 08:00