Hilsener og snak på kryds og tværs mellem erhvervsfolk på Djursland er en del af Nytårstaffelet. Foto: Djurslands Erhvervsråd.

Hilsener og snak på kryds og tværs mellem erhvervsfolk på Djursland er en del af Nytårstaffelet. Foto: Djurslands Erhvervsråd.

Erhvervsfolk fra nord og syd til træf på Meilgaard

Borgmestrene ridsede politik og fremtid op ved Nytårs Taffel i Djurslands Erhvervsråd

Af
Anette Bonde

Dette års Nytårs Taffel i Djurslands Erhvervsråd var henlagt til de smukke og maleriske rammer på Meilgaard Slot. I riddersalen og med hver et glas champagne i hånden blev de tres erhvervsfolk, der havde valgt at tilmelde sig, budt velkommen af restaurationschef og event manager Prinsesse Ilona zu Schaumburg-Lippe, som også kort fortalte om slottets historie.
Formand for erhvervsrådet Ole Sørensen bød ligeledes velkommen og gav derefter ordet til Djurslands to borgmestre.

Produktion i Nord

Jan Petersen, borgmester i Norddjurs, betonede at Norddjurs er en produktionskommune, og at værdiskabelse netop er fremtidens nøgleord.
“Alt i Danmark fremover forudsætter at der skabes vækst. Vi prøver hvert år i budgettet at gøre det nemmere at drive virksomhed.”
Han nævnte derefter en lang række rammevilkår, der matcher denne politik, samt nye tiltag som letbane, omfartsvej ved Grenaa med mere. De erhvervsfolk, der har vindmøller som en del af forretningen, kunne glæde sig over en melding om, at borgmesteren ikke er til sinds at bøje sig for argumenter om gener i forbindelse med vindmølleopstilling. Han er villig til at konflikte og kæmpe for de arbejdspladser, der er i denne industri, også i Norddjurs.

Bosætning i Syd

Ligesom Claus Wistoft, borgmester i Syddjurs Kommune, også kom ind på nævnte Jan Petersen ligeledes de østjyske kommuners lobby-fællesskab i Business Region Aarhus som det sted, det lige nu gælder om at være en del af for at være med i den østjyske vækst.
Claus Wistoft pegede på, at Syddjurs er en bosætningskommune. Der er kommet flere borgere siden kommunesammenlægningen i 2007, men der er samtidig blevet færre arbejdspladser. Dog er arbejdsløsheden alligevel relativt lav. I hans øjne ligger udfordringen i at skabe flere arbejdspladser og gøre gruppen af borgere på overførselsindkomst mindre, både af hensyn til deres livskvalitet, men også fordi der vil blive et arbejdskraftbehov de kommende år.
Årets erhvervspris gik i år til International Furniture i Ørum og Årets Iværksætterpris gik til Mi Tech i Auning.

Publiceret 12 January 2015 16:00